luni, 30 iunie 2008

DIASPORA - O PROBLEMĂ CU IMPLICAŢII CANONICE ÎN RAPORTURILE INTERORTODOXE


Mitropolitul Kiril de Smolensk critică interpretarea canonică a problemei diasporei de către Constantinopol

Site-ul orthodoxie.com publică, în limba franceză, atitudinea IPS Kiril, mitropolit de Smolensk şi Kaliningrad, privind diaspora ortodoxă:In intervenţia sa la întrunirea sinodului episcopal al Bisericii Ortodoxe Ruse, IPS Kiril, mitropolit de Smolensk şi Kaliningrad, Preşedintele Departamentului pentru Relaţiile Externe Bisericeşti (DREB) al Patriarhiei Moscovei, a remarcat că activitatea pastorală şi misionară în diaspora, precum şi extinderea activităţii bisericeşti care decurge de aici, sunt condiţionate de probleme specifice. «Unele dintre acestea sunt legate de domeniul relaţiilor interortodoxe, care, aşa cum a remarcat patriarhul Alexei în expunerea sa, lasă de dorit », a subliniat IPS Kiril.IPS Sa a făcut deasemenea constatarea că, încă din anii 20 ai secolului trecut, au existat mereu probleme ridicate de interpretarea canonului 28 al Sinodului IV Ecumenic, care se referă la hirotonia episcopilor «la barbarii» din regiunea Pontului, a Asiei şi a Traciei. Patriarhia Constantinopolului a ajuns la concluzia că Biserica din Constantinopol este singura care are jurisdicţie bisericească dincolo de frontierele sale teritoriale, şi anume în întreaga lume, deci cu mult dincolo de regiunile menţionate în canonul 28.«Atâta timp cât Biserica noastră era martirizată de persecuţiile puterii atee, nu avea posibilitatea de a iniţia dezbateri pe scară largă privind această chestiune şi nu putea purta un dialog pe acest subiect cu celelalte Biserici. Astăzi, se încearcă prezintarea acestei interpretări ca fiind părerea generală şi consensul tuturor ortodocşilor, deşi nu toate Bisericile sunt de acord cu o astfel de interpretare a canonului 28», a declarat preşedintele DREB.Fără a intra în detalii asupra analizei canonice a acestei teorii, făcută de multă vreme de teologii ruşi şi străini, mitropolitul Kiril a revenit asupra mai multor elemente noi care se manifestă în ultima vreme în aceste interpretări, acestea dând impresia dezvoltării unei noi ecleziologii, necunoscută până acum în conştiinţa ortodoxă şi care ar putea fi rezumată pe scurt astfel:1. O Biserică locală este şi a fost întotdeauna considerată ortodoxă doar dacă este în comuniune cu Patriarhia Constantinopolului.2. Orice episcop sau cleric aflat în afara frontierelor geografice ale Bisericii sale locale aparţine jurisdicţiei Patriarhiei Constantinopolului, chiar dacă el însuşi nu este conştient de acest lucru. Din acest motiv, acceptarea formală a unui cleric în jurisdicţia Constantinopolului se poate face independent de episcopul care l-a hirotonit, fără carte canonică şi împotriva voinţei autorităţilor bisericeşti (aşa cum s-a întâmplat cu IPS Vasile, fost episcop de Serghievo, şi cu grupul clericilor din eparhia de Suroj).3. Patriarhia Constantinopolului stabileşte frontierele Bisericilor şi chiar dacă opinia sa în această privinţă nu coincide cu opinia unei alte Biserici, îşi poate instaura pe teritoriul acelei Biserici propria sa jurisdicţie (aşa cum s-a procedat în Estonia).4. Patriarhia Constantinopolului decide cu de la sine putere cine poate participa şi cine nu la evenimentele interortodoxe. Astfel, de exemplu, ierarhi sau clerici din jurisdicţia Constantinopolului în Estonia pot fi invitaţi la anumite evenimente, de la care Biserica Ortodoxă Estoniană sau Biserica Ortodoxă din Ucraina, ori Biserica Ortodoxă Autonomă din Japonia, dependente canonic de Patriarhia Moscovei, precum şi Biserica Ortodoxă Autocefală din America, sunt absente.«Pentru reprezentanţii Tronului patriarhal din Constantinopol, faptul că această concepţie nu se regăseşte în totalitate, peste tot, şi că în ţările din diaspora există alte jurisdicţii ortodoxe, s-ar explica prin toleranţa lor răbdătoare şi ar avea doar un caracter temporar. Cu toate acestea, în opinia lor, în fiecare ţară din diaspora ortodoxă, ierarhul Bisericii din Constantinopol, având întâietate ierarhică, trebuie să reprezinte interesele tuturor ortodocşilor în relaţiile cu guvernul, cu celelalte confesiuni, cu organizaţiile guvernamentale şi interconfesionale» a precizat Î.P.S. Sa.«Care ar trebui să fie reacţia Bisericii Ortodoxe Ruse la aceste inovaţii ale Bisericii din Constantinopol? Iată o problemă serioasă, care trebuie supusă reflecţiei sinodale» a spus IPS Kiril. El a menţionat totodată că această situaţie este legată de dialogul Bisericii Ortodoxe Ruse cu celelalte confesiuni şi de cea a participării sale la organizaţiile internaţionale. «Nu este vorba aici de vreo ambiţie a Bisericii Ortodoxe Ruse, ci de dorinţa ca această concepţie a noastră asupra tradiţiei ortodoxe, în baza căreia acţionăm, să fie prezentată într-un mod just în faţa întregii lumi. Este de datoria noastră să tindem către aceasta», a subliniat IPS Kiril.Această luare de poziţie a Bisericii Ortodoxe Ruse va fi adusă la cunoştinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la proxima întâlnire.
(Sectorul relaţii bisericeşti şi interreligioase)
Sursa: www.basilica.ro ; 30 iunie 2008.

sâmbătă, 28 iunie 2008

FOTOGRAFII DE LA DEPUNEREA JURAMANTULUI DE CREDINTA A ABSOLVENTILOR FACULTATII NOASTRE DE TEOLOGIE DIN CRAIOVAUN MARE PROFESOR SIRIAN PREZINTA O CONFERINTA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN CRAIOVA
In perioada 30 iunie-2 iulie 2008, dr. Muhammad Habash (doctor in jurisdictie islamica) este oaspetele Universitatii din Craiova, prilej cu care va prezenta conferinta “The place of Islam at the begining of the 21st century”.
COMITETUL DE ORGANIZARE A MANIFESTARII STIINTIFICE:
PS Prof. Univ. Dr. Irineu Popa (Decan)
Conf. Univ. Dr. Mihai Valentin Vladimirescu (Prodecan)
Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai Constantinescu
Prep. Univ. Mihai Ciurea
Sursa: http://www.mihaivladimirescu.ro/ ; 28 iunie 2008.

vineri, 27 iunie 2008

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ AL ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE TEOLOGIE DIN CRAIOVA


Astăzi, 27 iunie 2008, după Sfânta Liturghie, absolvenţii Facultăţii de Teologie din Craiova au depus jurământul de credinţă în prezenţa PS Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Decanul Facultăţii de Teologie, a Dlui Prodecan Conf. Univ. Dr. Mihai Vladimirescu şi a cadrelor didactice.

CADRE DIDACTICE ALE FACULTATII DE TEOLOGIE DIN CRAIOVA LA SIMPOZIOANE INTERNATIONALE LA CONSTANTA, 3 SI 4 IULIE 2008


Facultatea de Teologie şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta organizeaza doua Simpozioane internationale , în zilele de 3 şi 4 iulie 2008.
Centrul de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice al celor Trei Religii Monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) – afiliat Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa – organizează în ziua de 3 iulie 2008, Simpozionul internaţional având ca temă Regimul juridic al Religiilor monoteiste din U.E.
Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative din cadrul Universităţi Ovidius Constanţa, organizează în ziua de 4 iulie 2008, Simpozionul internaţional având ca temă Dreptul european şi Dreptul naţional.

Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitatii din Craiova va fi reprezentata de urmatoarele cadre didactice, care vor sustine prelegerile:

Conferentiar univ. dr. Mihai Valentin Vladimirescu:
Principii juridice specifice monarhiei davidice si solomonice
Relatiile internationale din vechiul Orient Apropiat reflectate in profetiile biblice

Lector univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu:
Relaţia Culte-Stat în Uniunea Europeană. O abordare juridico-canonică
Biserica şi instituţia căsătoriei. Două probleme actuale

Preparator univ. dr. Mihai Ciurea:
Structura sociala a comunitatilor pauline
Titlul mesianic „Fiul lui David” in Evangheliile sinoptice

Preluare de pe site-ul unui prieten: www.mihaivladimirescu.ro ; 27 iunie 2008.


IMAGINI DE LA ŞEDINŢA SINODULUI MITROPOLITAN AL MITROPOLIEI OLTENIEI PENTRU DESEMNAREA CANDIDAŢILOR LA SCAUNUL DE MITROPOLIT AL OLTENIEI


Imagini video din şedinţa Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Olteniei pentru desemnarea candidaţilor la postul vacant de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. - AICI
Sursa: www.m-ol.ro ; 27 iunie 2008.

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ AL ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE TEOLOGIE DIN CRAIOVAAbsolvenţii Facultăţii de Teologie din Craiova au depus Jurământul de credinţă. Mai multe informaţii AICI
Sursa: www.m-ol.ro ; 27 iunie 2008.

UNELE DATE DIN BIOGRAFIA CANDIDAŢILOR LA SCAUNUL DE MITROPOLIT AL OLTENIEIDin biografia candidaţilor la scaunul de Mitropolit al Olteniei

PS Irineu Slătineanul s-a născut la 16 noiembrie 1957, în localitatea Perişani, judeţul Vâlcea (nume de botez: Ioan).Formarea teologică a dobandit-o la Seminarul Teologic din Craiova (1975—1980) şi Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1981—1985), unde a fost admis şi pentru cursurile de doctorat, cursuri ce le-a continuat la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge" din Paris (1987—1990), unde i s-a conferit titlul de doctor în 1990. În 1974 intră ca frate la Mânăstirea Frăsinei, unde este tuns în monahism in anul în anul 1985, iar ulterior a fost hirotonit ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986). În 1991 a fost ales ca Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului cu numele „Slătineanul”. Începând cu 1990 a predat ca profesor de Istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge" (1990—1991), şi ca suplinitor al catedrei de Istoria culturii şi civilizaţiei bizantine (1992—1995). Din 1995 a fost titular la catedra de Teologie Dogmatica si Morală la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova. La 24 ianuarie 2008 a fost ales Decan al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Craiova.

PS Vincenţiu Ploieşteanu, Episcop vicar patriarhal s-a născut la data de 23 august 1954, în Bucuresti.După efectuarea studiilor liceale, între anii 1974-1978 a frecventat cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, devenind licenţiat în Teologie. A fost tuns în monahism la 1 octombrie 1983 la Mânăstirea Lainici, judeţul Gorj, iar în anul 1986 a fost hirotonit diacon şi apoi preot. În perioada 1983-1990 a fost redactor la editura Mitropolia Olteniei. Între anii 1990-1994 a fost numit de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Superior al Aşezămintelor Româneşti din Ţara Sfântă, primind de la Patriarhul Diodor al Ierusalimului, la 28 februarie 1993, Ordinul 'Crucea Sfântului Mormânt'.La data de 12 ianuarie 1994 a fost hirotonit arhiereu de către vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, fiind numit Episcop vicar patriarhal şi Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sursa: http://www.m-ol.ro/ ; 27 iunie 2008.

CANDIDAŢI LA TRONUL MITROPOLITAN AL OLTENILOR


Au fost desemnaţi candidaţii pentru postul vacant de Mitropolit al Olteniei

Joi, 26 iunie 2008, la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, s-a desfăşurat şedinţa Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, urmată de şedinţa specială de consultare a Sinodului mitropolitan cu membrii Adunării Eparhiale ai Arhiepiscopiei Craiovei, cu membrii clerici şi mireni din celelalte eparhii ale Mitropoliei Olteniei, delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească pentru desemnarea candidaţilor la postul vacant de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.Sinodul mitropolitan a desemnat, prin vot secret, pe Preasfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul, episcop vicar patriarhal şi pe Preasfinţitul Irineu Slătineanul, arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului. În urma consultărilor, Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Craiovei şi ceilalţi membri clerici şi mireni delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească din celelalte eparhii ale Mitropoliei Olteniei, au hotărât să propună Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru alegerea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pe aceiaşi ierarhi, Preasfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul şi Preasfinţitul Irineu Slătineanul.Alegerea noului Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei va avea loc în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din zilele de 8-9 iulie 2008, iar ceremonia de întronizare a fost stabilită în ziua de duminică, 27 iulie 2008.
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE
Sursa: www.basilica.ro ; 27 iunie 2008.

sâmbătă, 21 iunie 2008

BOR LA ÎNTÂLNIREA INTERORTODOXĂ DIN INSULA RHODOS


Biserica Ortodoxă Română participă la întâlnirea interortodoxă din insula Rhodos

În perioada 19 - 21 iunie a.c., în insula Rhodos, are loc întâlnirea reprezentanţilor tuturor Bisericilor Ortodoxe. Scopul acestui forum interortodox este elaborarea unui proiect de declaraţie comună a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care va fi publicată după întâlnirea acestora, care va avea loc în perioada 9 - 12 octombrie 2008. Acest document va cuprinde mesajul Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe către întreaga lume. În cadrul forumului vor mai fi abordate: exploatarea iraţională a mediului înconjurător, respectul faţă de viaţă, pericolele globalizării, relativizarea credinţei, prozelitismul, căsătoria. În acelaşi timp se va face un apel către Bisericile Ortodoxe spre deschidere şi transparenţă, dar şi o mai strânsă cooperare şi solidaritate în faţa problemelor comune.Biserica Ortodoxă Română este reprezentată la acest eveniment de o delegaţie condusă de către Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, episcop vicar patriarhal.
Sursa: www.basilica.ro ; 21 iunie 2008

joi, 19 iunie 2008

Întrunirea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei


Joi, 19 iunie a.c., sub preşedinţia Preafericitului Părinte DANIEL, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, se vor desfăşura la Reşedinţa patriarhală lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.Pe ordinea de zi se vor afla, cu prioritate, două adrese ale Arhiepiscopiei Bucureştilor privind cercetarea şi aprobarea documentaţiilor în vederea canonizării primului mitropolit al Ţării Româneşti, Iachint de Vicina, şi a Cuviosului Dionisie cel Smerit, precum şi o adresă comună a Arhiepiscopiei Târgoviştei şi a Episcopiei Argeşului şi Muscelului privind cercetarea şi aprobarea documentaţiei în vederea canonizării domnitorului Neagoe Basarab al Ţării Româneşti. De asemenea, vor fi dezbătute alte aspecte legate de viaţa pastoral-misionară şi administrativ-bisericească a parohiilor şi mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.BIROURILE DE PRESĂ ALE PATRIARHIEI ROMÂNE ŞI ARHIEPISCOPIEI BUCUREŞTILORSursa: http://www.basilica.ro/ ; 19 iunie 2008

Ignoranţă cronică şi speculaţii forţateÎn legătură cu opiniile exprimate de domnul Dan Ciachir în editorialul intitulat 'Izolare şi criză' apărut în cotidianul 'Ziua' de astăzi, 18 iunie 2008, facem următoarele precizări:Dovedindu-şi încă o dată ignoranţa în problemele bisericeşti şi înclinaţia spre speculaţii forţate, domnul Dan Ciachir consideră neparticiparea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului la ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi scrisoarea Sanctităţii Sale adresată Patriarhului Moscovei ca dovezi în sprijinul falsei opinii a „izolării intraortodoxe” a Bisericii Ortodoxe Române. Domnia sa dovedeşte că nu are habar de cutuma Bisericilor Ortodoxe de a participa la cel mai înalt nivel la funeraliile unui Întâistătător, cu scopul omagierii personalităţii celui ce a trecut la cele veşnice, iar, la ceremonia de întronizare, de a delega un reprezentant pentru ca întâietatea de cinstire să-i revină celui nou ales.În acest sens, îl informăm pe domnul Dan Ciachir că, aşa cum în urmă cu 18 ani, la ceremonia de întronizare a Sanctităţii Sale Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, nu a participat Patriarhul Ecumenic, tot astfel, în luna februarie 2008, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, deşi grec de origine, nu a fost prezent la ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea, noul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade.În ceea ce priveşte scrisoarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu adresată Patriarhului Alexei al II-lea al Moscovei şi al întregii Rusii, aceasta nu are nici o legătură cu problema Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, fiind datată înainte de situaţia creată de Mitropolitul Banatului prin împărtăşirea sa cu greco-catolicii; iar principiile eclesiologice invocate de Patriarhul Ecumenic în scrisoarea respectivă nu reprezintă o noutate, acestea regăsindu-se şi în corespondenţa Patriarhiei Ecumenice cu Patriarhia Română. Bisericile Ortodoxe păstrează relaţii frăţeşti de comunicare şi comuniune, deşi fiecare, uneori, are interese etnice diferite, ţinând cont de principiul etnic de organizare al lor şi de responsabilitatea pastoral-misionară faţă de proprii credincioşi, oriunde s-ar afla aceştia. În acest sens, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române are datoria de a se îngriji de credincioşii ortodocşi români din ţară şi din afara graniţelor ţării, după cum o fac şi celelalte Biserici Ortodoxe surori pentru credincioşii lor.Desigur, atât naţionalismul extremist, cât şi imperialismul opresiv nu aduc beneficii Bisericii soborniceşti. Din păcate, în timp ce Patriarhia Ecumenică şi-a extins jurisdicţia asupra unor comunităţi ortodoxe de alte etnii (Estonia, Finlanda, etc.), iar Patriarhia Moscovei, asupra unor popoare organizate în state independente (Ucraina, Estonia, Georgia, Belarus, etc.), se contestă totuşi dreptul de jurisdicţie canonică al Patriarhiei Române asupra comunităţilor ortodoxe române din stânga Prutului, care în mod liber doresc să fie în comuniune cu Biserica - Mamă. De fapt, Mitropolia Basarabiei nu a înfiinţat noi eparhii, ci a reactivat istoricele sale eparhii care nu au fost niciodată desfiinţate de jure, ci şi-au întrerupt în mod forţat activitatea prin intervenţia armatei sovietice în anul 1944.Referitor la situaţia creată de Mitropolitul Banatului, îi reamintim domnului Ciachir faptul că Patriarhia Română şi-a exprimat, prompt şi fără echivoc, punctul de vedere, precizând faptul că dialogul actual al Ortodoxiei cu Biserica Romano – Catolică, deja destul de fragil, nu poate fi ajutat, ci mai degrabă complicat prin gesturi considerate de unii „profetice”, iar de alţii problematice. Este de dorit să cultivăm nu miraculosul sau senzaţionalul, ci seriozitatea şi credibilitatea în relaţiile dintre Biserici aflate în dialog pentru refacerea unităţii creştine (Comunicat de presă din 27 mai 2008).[…] Pentru Ortodoxie, Sfânta Taină a Împărtăşaniei este expresia cea mai înaltă a comuniunii şi a unităţii eclesiale deja existente, iar nu o etapă sau mijloc spre realizarea acestui deziderat. A ne împărtăşi liturgic din acelaşi Potir şi a rămâne în continuare în Biserici separate dogmatic şi canonic este un non-sens din punct de vedere teologic… (Comunicat de presă din 2 iunie 2008).Constatând încă o dată stilul defectuos în documentare şi veninos în exprimare al domnului Dan Ciachir, precum şi tendinţa de a cultiva în plan bisericesc spiritul totalitar extremist, caracterizat prin judecăţi pripite şi sentinţe radicale, nu putem să nu ne întrebăm retoric cărei Biserici îi aparţine şi căror duhuri slujeşte domnia sa?
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE
Sursa: www.basilica.ro ; 19 iunie 2008

PROFESORII DE TEOLOGIE LITURGICĂ SE ÎNTÂLNESC LA MÂNĂSTIREA SÂMBĂTA DE SUS
Intalnirea profesorilor de Teologie Liturgica, la Sambata de Sus

Azi, 19 iunie 2008, la Manastirea Brancoveanu de la Sambata de Sus, judetul Brasov, va avea loc intalnirea profesorilor de Teologie Liturgica de la Facultatile de Teologie Ortodoxa din intreaga tara. Intalnirea va fi coordonata de catre IPS Laurentiu, Mitropolitul Ardealului si decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa 'Andrei Saguna' din Sibiu. Intalnirile profesorilor de aceeasi specialitate, care se desfasoara pentru toate disciplinele teologice incepand cu anul 2006, potrivit hotararii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, au rolul de a uniformiza programele analitice stabilite de comun acord de catre cadrele didactice universitare din toata tara, pentru toate specializarile.

Sursa: http://www.basilica.ro/ ; 19 iunie 2008

miercuri, 18 iunie 2008

STAGII STUDENŢEŞTI LA MARE SAU LA MUNTE


Stagii gratuite pentru studenti, la mare si munte, toata varaJune 18th, 2008
PROGRAMUL „UNIVERSITATEA DE VARĂ 2008” este un instrument specializat de politică socială în domeniul tineretului, destinat:
- creşterii şanselor de integrare profesională a tinerilor lipsiţi de oportunităţi;
- creşterii asociativităţii şi capacităţilor de management asociativ în rândul
populaţiei de tineri elevi şi studenti;
- dezvoltării capacităţii instituţionale a structurilor asociative de tineret, actori importanţi în implementarea la nivel operaţional a strategiilor, politicilor, programelor şi activităţilor destinate tinerilor din România.
PROGRAMUL se va desfăşura în perioada 01.07 – 19.09.2008, in paralel, la munte si la mare, fiind conceput ca un pachet integrat de servicii de training si fiind structurat pe 20 module acreditate/neacreditate vizând teme de interes pentru tineri.
BENEFICIARII DIRECŢI ai programului sunt cca. 1000 de cursanţi: elevi, studenţi, tineri defavorizaţi, tineri din mediul rural, voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale de tineret, tineri recomandaţi de parteneri, tineri din centrele de plasament.
CURSURILE vor fi susţinute de traineri acreditati absolvenţi ai Programului „Training of Trainers” – program finantat de ANSIT şi specialişti ANSIT.
CRITERII DE SELECŢIE:
GENERALE: - beneficiarii trebuie:
- să fie tineri cu vârsta între 14 – 35 ani (cursuri neacreditate); 18-35 (cursuri acreditate)
- să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
- să dispună de abilităţi intelectuale şi nivel de şcolarizare în acord cu
solicitările fiecărui modul de curs în parte;
- să fie apţi din punct de vedere medical.
SPECIFICE ( pentru fiecare macro-modul în parte):
- beneficiarii trebuie să fie recomandaţi (vezi formular – anexa 1) de o Instituţie Publică (Şcoală, Liceu, Universitate, Direcţie/Birou de Asistenţă Socială Judeţean/ Municipal, etc.) abilitată conform legii, care-şi asumă integral responsabilitatea pentru candidatul recomandat;
- pentru modulele acreditate, pe parcursul desfăşurării programului, selecţia beneficiarilor va fi realizată impreuna cu lectorii desemnaţi de ANSIT, în baza unor criterii specifice (testare preliminară).
Categoriile de beneficiari vor fi selectate după cum urmează:
Tineri defavorizaţi din punct de vedere socio – economic:
- evaluaţi şi recomandaţi de instituţii publice abilitate, active în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale;
- potenţialii beneficiari vor fi selectaţi în acord cu procedurile de evaluare şi standardele legale în vigoare în domeniul asistenţei sociale a categoriilor defavorizate.
Tineri elevi şi studenţi
- tineri cu rezultate bune la învăţătură, recomandaţi de Şcoli, Licee, Inspectorate Şcolare Judeţene şi Universităţi.
Tineri din mediul rural
- tineri recomandaţi de autorităţi publice locale, organisme descentralizate la nivel local sau organizaţii neguvernamentale de tineret acreditate care activează în mediul rural.
Tineri din ONG / ONGT
- tineri membri sau voluntari activi ai organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret acreditate conform legii.
Tineri recomandaţi de parteneri şi recompensaţi de ANSIT
- tineri beneficiari sau participanţi în cadrul unor proiecte anterioare derulate de ANSIT în parteneriat cu ONG / ONGT sau alte instituţii Guvernamentale.
ÎNSCRIERE :
- pentru cursurile acreditate - se realizează în baza formularului tip de înscriere (vezi anexa 1) copie BI/CI, la care se va anexa un document ce atestă absolvirea a minim 12 clase; sau un act care sa ateste absolvirea a 8/10 clase pentru programul de formare – modul I – Comportament prosocial.
- pentru cursurile neacreditate - se realizează în baza formularului tip de înscriere (vezi anexa 2), respectand criteriile de acces la program.
Înscrierile încep cu data de 16.06.2007 şi continuă pe toată perioada derulării programului, dar până la o dată limită de cel putin 5 zile lucrătoare înainte de începerea modulului pentru care s-a optat, pentru documentele transmise direct la ANSIT Bucuresti.

Pentru mai multe informatii si pentru formulare de inregistrare, va rog sa dati click pe linkul de mai jos:
Informatii si formulare de inregistrare
Sursa: http://www.mihaivladimirescu.ro/ ; 19 iunie 2008

18.06.2008: Şedinţă de lucru a Comisiei mixte Guvern - PatriarhieSala 8 a Palatului patriarhal a găzduit ieri, 17 iunie, şedinţa de lucru a Comisiei Mixte Guvern-Patriarhie. În cadrul şedinţei au fost abordate mai multe aspecte privind promovarea unei iniţiative legislative pentru acordarea de despăgubiri unităţilor cultelor religioase, pentru clădirile preluate abuziv de către regimul comunist şi care nu mai există, fiind demolate, precum şi stadiul proiectului de Lege privind modificarea şi completarea legii care se referă la sprijinul statului pentru salarizarea clerului. „În întâlnirea de astăzi a Comisiei Mixte Guvern-Patriarhie, au fost reluate punctele incluse pe ordinea de zi în întâlnirile precedente. S-a continuat în aceeaşi formulă în care întreaga problematică este structurată pe iniţierea şi finalizarea unor acte normative care vizează regimul proprietăţii cultelor. O altă direcţie au fost discuţiile privind sprijinul salarizării clericilor, sprijinul acordat unităţilor de cult din străinătate şi au fost discutate, de asemenea, şi unele aspecte punctuale care vizează sprijinul unor priorităţi ale cultelor, care ar putea fi rezolvate prin rectificarea bugetară“, a declarat Adrian Lemeni, consilierul pe probleme religioase al prim-ministrului Călin Popescu-Tăriceanu, membru al comisiei.

Sursa: http://www.ziarullumina.ro/ ; 18 iunie 2008.

UN NOU MITROPOLIT PENTRU GRECII ORTODOCŞI AI PATRIARHIEI ANTIOHIEI ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ ŞI CENTRALĂ


Sfântul Sinod al Patriarhiei de Antiohia, reunit pe 17 iunie 2008 în sesiune extraordinară la mânăstirea Maicii Domnului din Balamand, Liban, sub conducerea patriarhului Ignatie al IV-lea al Antiohiei, l-a ales pe episcopul Ioan (Yazigi) în scaunul mitropolitan al Patriarhiei Antiohiei pentru Europa Occidentală şi Centrală.

Sursa: http://www.orthodoxie.com/ ; 18 iunie 2008.

marți, 17 iunie 2008

CANOANELE APOSTOLICECanoanele Bisericii Ortodoxe Sobornicesti - Canoanele cele ale Sfintilor si intru tot laudatilor Apostoli

1. Episcopul asa dar sa se hirotoniseasca de doi sau trei episcopi.
2. Preotul de un episcop. Asemenea si diaconul si ceilalti clerici.
3. Daca vreun episcop sau preot, afara de randuiala Domnului pentru jertfa, aduce altceva la altar, la altarul lui Dumnezeu, (ca de pilda) ori miere, ori lapte, ori - in loc de vin - bauturi mestesugite, ori pasari, ori niscaiva animale, ori legume, in afara de randuiala, sa se cateriseasca. Afara de spice noi sau de struguri la vremea potrivita, sa nu fie ingaduit a se aduce altceva la altar decat untedelemn pentru candela si tamaie la vremea dumnezeiestei jertfe.
4. Orice alte fructe sa trimita ca parga episcopului si preotilor acasa, iar nu la altar, si se intelege ca episcopul si preotii le vor imparti si diaconilor sicelorlalti clerici.
5. Episcopul sau preotul sau diaconul sa nu-si lase femeia sub cuvant de evlavie, iar de o va lasa, sa se afuriseasca si de staruieste (in aceasta), sa se cateriseasca.
6. Episcopul sau preotul sau diaconul purtari de grija lumesti sa nu ia asupra-si, iar de nu (asculta), sa se cateriseasca.
7. Daca vreun episcop sau preot sau diacon va praznui sfanta zi a Pastelor mai nainte de echinoptiul de primavara (odata) cu iudeii, sa se cateriseasca.
8. Daca vreun episcop sau preot sau diacon sau oricine din catalogul preotilor, savarsind sfanta jertfa nu se va impartasi, sa spuna pricina si, daca va fi binecuvantata, sa aiba iertare; iar de n-o va spune, sa se afuriseasca, ca unul ce s-a facut pricinuitor de sminteala pentru popor si a aruncat banuiala asupra celui ce a savarsit-o, ca si cum n-ar fi savarsit-o in chipul cuvenit.
9. Toti credinciosii cari intra (in biserica) si aud Scripturile, dar nu raman la rugaciune si la sfanta impartasire, ca unii ce fac neranduiala in biserica,trebuie sa se afuriseasca.
10. Daca cineva s-ar ruga impreuna cu un afurisit, fie si in casa, sa se afuriseasca.
11. Daca cineva fiind cleric, se va ruga impreuna cu un caterisit ca cu un cleric, sa se cateriseasca si el.
12. Daca vreun cleric sau laic afurisit sau nu, se va duce in alta cetate si va fi primit fara scrisori de recomandare, sa fie afurisiti si cei care l-au primit si cel care a fost primit.
13. Iar de va fi fost afurisit, sa i se prelungeasca afurisenia, ca unuia care a mintit si a amagit biserica lui Dumnezeu.
14. Episcopului sa nu-i fie ingaduit sa-si lase parohia si sa dea navala la alta, chiar de ar fi silit de mai multi, decat numai daca va fi vreo pricina binecuvantata, care sa-l sileasca a face aceasta, (ca de pilda) ca poate aduce mai mult folos celor de acolo cu cuvantul pietatii si aceasta nu de sine (s-o faca), ci dupa chibzuinta multor episcopi si cu foarte mare rugaminte.
15. Daca vreun preot sau diacon sau oricare altul din catalogul clericilor paraseste parohia sa si se duce intr-alta si cu totul mutandu-se (acolo), petrece in alta parohie fara voia episcopului sau, poruncim ca acesta sa nu mai liturghiseasca, mai ales daca l-a chemat episcopul sa se intoarca si el n-a ascultat, ci a ramas in neoranduiala. Sa se impartaseasca insa ca un laic.
16. Iar daca episcopul la care se afla, de nimic socotind oprirea hotarata impotriva lor, ii va primi ca clerici, sa se afuriseasca ca un invatator de neoranduiala.
17. Cel ce s-a casatorit de doua ori dupa botez sau a avut tiitoare, nu poate fi episcop sau preot sau diacon sau altceva din catalogul clericilor.
18. Cel ce va lua vaduva ori divortata ori curva ori sclava ori din cele de pe scena, nu poate fi episcop sau preot sau diacon sau altceva din catalogul preotilor.
19. Cel ce s-a casatorit cu doua surori sau cu nepoata de frate sau de sora, nu poate fi cleric.
20. Clericul care da chezasie, sa se cateriseasca.
21. Famenul daca din sila oamenilor s-a facut, ori de prigonire a fost lipsit de cele ale barbatilor, ori daca s-a nascut asa si este vrednic de episcop, sa fie facut.
22. Cel ce singur s-a ciuntit, sa nu se faca cleric, caci sinucigas este si vrajmas al fapturii lui Dumnezeu.
23. Dar daca cineva, fiind cleric, se va ciunti singur, sa se cateriseasca, caci sinucigas este.
24. Laicul care se va ciunti pe sine, sa se afuriseasca trei ani, caci unletitor impotriva vietii sale este.
25. Episcopul ori preotul ori diaconul care va fi stapanit de patima curviei ori a calcarii de juramant ori a furtului, sa se cateriseasca, dar sa nu se (si)afuriseasca, caci zice Scriptura: “Nu vei pedepsi de doua ori pentru aceeasi (vina)”. Asemenea si ceilalti clerici.
26. Din cei care au intrat in cler necasatoriti, poruncim ca numai citetii si cantaretii sa se casatoreasca, daca vor.
27. Episcopul sau preotul sau diaconul care va bate pe credinciosii care pacatuiesc, ori va nedreptati pe necredinciosi, voind sa-l infricoseze prin unele ca acestea, poruncim sa se cateriseasca, deoarece niciodata Domnul n-a invatat aceasta, ci dimpotriva batut fiind, n-a batut, “ocarat fiind, n-a ocarat, patimind, n-a amenintat”.
28. Daca vreun episcop sau preot sau diacon cu drept cuvant caterisit pentru vini invederate, va indrazni sa se atinga la slujba sfanta cea oarecand incredintata lui, acesta cu totul sa se taie (indeparteze) de la biserica.
29. Daca vreun episcop, prin bani s-ar face stapan pe aceasta vrednicie, sau preot sau diacon, sa se cateriseasca si el si cel ce l-a hirotonit si cu totul sa se indeparteze si de la sfanta impartasire, ca Simon vrajitorul de catremine, Petru.
30. Daca vreun episcop, servindu-se de stapanitori lumesti, va pune mana pe vreo biserica, sa se cateriseasca si sa se afuriseasca. Asemenea si toti partasii lui la aceasta.
31. Daca vreun preot, dispretuind pe episcopul sau, va tine adunare deosebit si alt altar va inalta, nici o vina stiind asupra episcopului cu privire la bunacredinta si la dreptate, sa se cateriseasca, ca un iubitor de stapanire, caci este tiran. Aceasta si ceilalti cati se vor uni cu el, iar laicii sa se afuriseasca. Aceasta insa sa se faca dupa una si doua si trei poftiri ale episcopului.
32. Daca un preot sau diacon va fi afurisit de episcop, acela sa nu poata fi primit de altul, ci numai de cel ce l-a afurisit, afara numai daca s-a intamplat sa moara episcopul care l-a afurisit.
33. Nu primiti pe niciunul din episcopii sau preotii sau diaconii streini fara recomandare, iar daca aduc, sa se cerceteze si de vor fi propovaduitori ai bunei credinte, sa fie primiti, iar de nu, cele de trebuinta dandu-le, la impartasire sa nu-i primiti, ca multe se fac prin amagire.
34. Episcopii fiecarui neam se cuvine sa stie cine este cel dintai intre ei si sa-l socoteasca de cap si nimic de seama sa nu faca invoirea lui, ci numai acelea sa faca fiecare ce privesc parohia lui si satele ce tin de ea. Dar nici el (primatul) sa nu faca ceva fara stiinta tuturor, caci asa va fi intelegere si se va slavi Dumnezeu prin Hristos.
35. Episcopul sa nu indrazneasca a face hirotonie afara de hotarele (parohiei) sale, in cetatile si satele ce nu atarna de el; iar de se va dovedi ca a facut acestea fara invoirea celor ce au sub ei cetatile sau satele acelea, sa se cateriseasca si el si cei pe care i-a hirotonit.
36. Daca cineva hirotonindu-se episcop, nu va primi slujba si purtarea de grija de poporul ce i s-a incredintat, trebuie sa fie afurisit pana ce va primi.
Asemenea si preotul si diaconul; iar daca mergand acolo, nu va fi primit, nu din a sa voie, ci din rautatea poporului, el sa fie episcop, iar clerul cetatii sa fie afurisit, pentru ca n-au invatat pe un astfel de nesupus popor.
37. De doua ori pe an sa se tina sinod de episcopi si sa cerceteze intre ei dogmele bunei cinstiri de Dumnezeu si sa dezlege eventualele neintelegeri bisericesti. Intaia oara (sa se tina) in a patra saptamana a Cincizecimii, iar a doua oara la douasprezece Octombrie.
38. Episcopul sa aiba grija de toate lucrurile bisericesti si sa le administreze sub paza lui Dumnezeu. Sa nu-i fie insa ingaduit a-si insusi ceva din ele, sau a darui rudelor sale cele ale lui Dumnezeu, iar de vor fi sarace, sa le dea ca unor saraci, dar nu din pricina lor sa vanda cele ale bisericii.
39. Preotii si diaconii nimic sa nu savarseasca fara voia episcopului, caci el este caruia i s-a incredintat poporul Domnului si de la care se va cere socoteala de sufletele lor.
40. Sa fie aratate lucrurile personale ale episcopului, daca are, si aratate (si) ale Domnului, ca sa aiba libertate episcopul, cand va muri, sa lase ale sale cum va voi si cui va voi si ca, nu din pricina lucrurilor bisericesti, sa se piarda ale episcopului, cand are sotie si copii, sau rude sau servitori, ca drept este “inaintea lui Dumnezeu si a oamenilor”, ca nici biserica sa nu sufere vreo paguba din pricina necunoasterii lucrurilor episcopului, nici episcopul sau rudele lui din pricina bisericii sa fie jefuit sau sa ajunga la tocmeala impartitorii averii lui si moartea lui de ocara sa se acopere.
41. Poruncim ca episcopul sa aiba stapanire peste lucrurile bisericii, caci daca sufletele cele scumpe ale oamenilor trebuie sa se incredinteze lui, cu atat mai mult trebuie sa porunceasca cu privire la bani, incat dupa a lui hotarare sa se dea celor lipsiti toate, prin preoti si diaconi, si sa li se imparta in frica lui Dumnezeu si cu toata evlavia. Sa se impartaseasca insa si el cu cele ce-i vor fi de trebuinta, daca va avea lipsa, pentru folosul sau si al fratilor primiti ca oaspeti, ca acestia nici intr-un chip sa nu duca lipsa, caci legea lui Dumnezeu a randuit ca cei ce slujesc altarului de la altar sa se hraneasca, pentru ca nici ostasul nu poarta armele impotriva vrajmasului cu cheltuiala sa.
42. Episcopul sau preotul sau diaconul care-si va trece vremea in jocuri la noroc sau in betii, ori sa se lase de ele, ori sa fie caterisit.
43. Ipodiaconul sau citetul sau cantaretul care va face aceleasi lucruri, ori sa se lase de ele, ori sa se afuriseasca. Asemenea si laicul.
44. Episcopul sau preotul sau diaconul care va cere camata celor ce se imprumuta de la el, ori sa se lase de aceasta, ori sa fie caterisit.
45. Episcopul sau preotul sau diaconul, daca se vor ruga impreuna cu ereticii, numai sa se afuriseasca, iar daca au dat voie acelora, ca unor clerici, sa savarseasca ceva, sa fie caterisit.
46. Episcopul sau preotul sau diaconul care va primi botez sau jertfa eretica, randuim sa se cateriseasca, caci “ce conglasuire este intre Hristos si Beliar sau ce impartasire are credinciosul cu necredinciosul?”
47. Episcopul sau preotul care va boteza din nou pe cel ce are botez adevarat, sau care nu va boteza pe cel spurcat de necinstitorii de Dumnezeu, sa se cateriseasca, ca unul ce-si bate joc de crucea si de moartea Domnului si nu deosebeste pe preoti de preotii mincinosi.
48. Daca vreun laic, izgonindu-si femeia, va lua alta sau vreuna de altul lepadata, sa se afuriseasca.
49. Daca vreun episcop sau preot nu va boteza dupa randuiala Domnului, in Tatal si in Fiul si in Sfantul Duh, ci in trei Fara de inceput sau in trei Fii sau in trei Mantuitori, sa se cateriseasca.
50. Daca vreun episcop sau preot nu va savarsi (cele) trei afundari ale unei taine (a botezului), ci o afundare, care se face spre inchipuirea mortii Domnului, sa se cateriseasca, caci n-a zis Domnul: In moartea mea botezati, ci:”Mergand, invatati toate neamurile, botezandu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh”.
51. Daca vreun episcop sau preot sau diacon, sau oricare din catalogul clericilor, se abtine de casatorie si de carnuri si de vin, nu pentru infranare, ci din dispret, uitand ca “toate sunt bune foarte” si ca “barbat si femeie” a facut Dumnezeu pe om si hulind va barfi faptura, ori sa se indrepteze, ori sa fie caterisit si izgonit din biserica. Asemenea si laicul.
52. Daca vreun episcop sau preot nu primeste pe cel ce se intoarce de la pacat, ci-l alunga, sa se cateriseasca, deoarece mahneste pe Hristos, care a zis: “Bucurie se face in cer pentru un pacatos, care se pocaieste”.
53. Daca vreun episcop sau diacon, in zilele de sarbatoare, nu se impartaseste din carnuri si din vin, sa se cateriseasca ca unul ce are “cugetul ifierat” si care se face multora pricinuitor de sminteala.
54. Daca vreun cleric va fi prins mancand in carciuma, sa se afuriseasca, afara numai dac, aflandu-se in calatorie, de nevoie se opreste la vreun han.
55. Daca vreun cleric va ocari pe nedrept pe episcopul sau, sa se cateriseasca, caci “pe mai marele tau sa nu-l vorbesti de rau”.
56. Daca vreun cleric va ocari pe preot sau pe diacon, sa se afuriseasca.
57. Daca vreun cleric pe surd sau pe schiop sau pe orb sau pe cel beteag de picioare va batjocori, sa se afuriseasca. Asemenea si laicul.
58. Episcopul sau preotul, care nu poarta grija de cler sau de popor si nu-i invata buna cinstire de Dumnezeu, sa se afuriseasca; iar daca staruie in nepasare, sa se cateriseasca.
59. Daca vreun episop sau preot nu va da cele de trebuinta clericului sarac, sa se afuriseasca; iar daca staruie, sa se cateriseasca, ca ucigator al fratelui sau.
60. Daca cineva cartile cele cu mincinoase titluri ale necinstitorilor de Dumnezeu, ca sfinte le va citi in Biserica, spre sminteala poporului si a clerului, sa se cateriseasca.
61. De se va aduce impotriva unui credincios invinurire de curvie sau de pea curvie sau de vreo alta fapta oprita si se va dovedi, sa nu se inainteze in cler.
62. Daca vreun cleric, de frica omeneasca, adica de frica de iudeu sau de pagan sau de eretic, se va lepada de numele lui Hristos, sa se afuriseasca; iar daca (se va lepada) de numele de cleric, sa se cateriseasca.
63. Daca vreun episcop sau preot sau diacon sau oricine din catalogul clericilor va manca carne in sangele sufletului ei (de animal sugrumat), sau de (animal) “omorat de fiara” sau “mortaciune”, sa se cateriseasca, caci aceasta este oprit de Lege; iar de va fi laic, sa se afuriseasca.
64. Daca vreun cleric se va afla postind in ziua Duminicii sau Sambata, afara numai de una singura (pe an), sa se cateriseasca; iar de va fi laic, sa se afuriseasca.
65. Daca vreun cleric sau laic va intra in sinagoga iudeilor sau a ereticilor, spre a se ruga, sa se cateriseasca si sa se afuriseasca.
66. Daca vreun cleric, in vreo galceva, a lovit (pe cineva) si dintr-o lovitura a facut omor, sa se cateriseasca pentru iuteala lui; iar de va fi laic sa se afuriseasca.
67. Daca cineva pe vreo fecioara nelogodita, silind-o, o va avea, sa se afuriseasca si sa nu-i fie ingaduit a lua alta, ci pe aceea s-o ia pe care a ales-o, chiar de ar fi saraca.
68. Daca vreun episcop sau preot sa diacon va primi a doua hirotonie de la cineva, sa se cateriseasca si el si cel ce l-a hirotonit, afara numai daca va dovedi ca are hirotonia de la eretici, caci cei care de unii ca acestia sunt botezati sau hirotoniti nu pot fi nici credinciosi nici clerici.
69. Daca vreun episcop sau preot sau diacon sau ipodiacon sau citet sau cantaret, nu posteste sfantul si marele post sau miercurea sau vinerea, sa se cateriseasca; iar de va fi laic, sa se afuriseasca.
70. Daca vreun episcop sau oricine din catalogul clericilor va posti impreuna cu iudeii sau va tine sarbatori cu ei sau va primi de la ei mancari de ale sarbatorilor lor, ca de pilda azima sau altceva de acest fel, sa se cateriseasca; iar de va fi laic, sa se afuriseasca.
71. Daca vreun crestin va duce untdelemn la altarul paganilor sau in sinagoga iudeilor la sarbatorile lor, sau va aprinde (acolo) lumanari, sa se afuriseasca.
72. Daca vreun cleric sau laic va lua din sfanta biserica ceara sau untdelemn, sa se afuriseasca si, pe langa cee ce a luat, incincit sa dea inapoi.
73. Vas de argint sau de aur sau panza sfintitta nimeni sa nu ia spre a sa intrebuintare, caci lucru impotriva legii este; iar de fi dovedit cineva (ca a facut), sa fie pedepsit cu afurisenie.
74. Episcopul de va fi invinuit de ceva de catre oameni vrednici de credinta, trebuie sa fie chemat de episcopi si daca vine si marturiseste si se dovedeste vina, sa se hotarasca pedeapsa; iar daca este chemat si nu se supune, sa fie chemat si a doua oara, trimitandu-se la el doi episcopi. Daca nici asa nu se va supune, sa fie chemat si a treia oara, iaras doi episcopi trimitandu-se la el.Si daca nici asa, defaimand nu se va duce, sinodul sa hotarasca asupra lui cele ce va socoti, ca sa nu creada (acela) ca, fugind de judecata, castiga.
75. La marturie impotriva episcopului, eretic sa nu se primeasca si nici un singur credincios, caci “prin gura a doi sau a trei martori se va statornici orice cuvant”.
76. Nu se cuvine ca episcopul, facand pe plac fratelui sau fiului sau altei rude, sa hirotoneasca in dregatoria de episcop pe cine voieste acela, caci nu este drept sa faca mostenitori ai episcopiei, daruind cele ale lui Dumnezeu dupa capriciul omenesc, deoarece nu trebuie a supune biserica lui Dumnezeu mostenirii; iar de va face cineva aceasta, fara tarie sa fie hirotonia si el sa fie pedepsit cu afurisenie.
77. Daca cineva va fi beteag de un ochi sau schiop de un picior, dar va fi vrednic de episcop, sa se faca, caci nu meteahna trupului spurca, ci spurcatura sufletului.
78. Iar daca e surd sau orb, sa nu se faca. Nu ca ar fi spurcat, ci ca nu sa fie piedica intereselor bisericii.
79. De are cineva demon, cleric sa nu se faca si nici impreuna cu credinciosii sa nu se roage. Daca se va curati insa, sa fie primit si, de va fi vrednic, sa se faca (si cleric).
80. Cel ce de la pagani a venit si a primit botezul sau (cel ce) de la viata destrabalata (a venit), nu este drept sa se aleaga in curand episcop, caci fara cale este ca cel ce inca n-a aratat cercare sa fie altora invatator, afara numai daca se va face prin dumnezeiescul har.
81. Am zis ca nu trebuie episcopul sau preotul sa se amestece in administratia publica, ci sa se indeletniceasca cu treburile bisericii. Deci ori sa se induplece a nu face aceasta, ori sa fie caterisit, caci “nimeni nu poate sluji la doi stapani”, cum zice Domnul.
82. Nu ingaduim ca sclavii sa fie inaintati in cler fara invoirea stapanilor, ca sa nu se faca intristare stapanilor, caci una ca aceasta aduce cu sine rasturnarea caselor; iar daca candva se va arata vreun sclav vrednic de hirotonie de treapta, precum s-a aratat Onisim al nostru, si-i vor ingadui stapanii si-l vor libera si-i i vor da drumul din casa, sa se faca (cleric)
83. Episcopul sau preotul sau diaconul care se indeletniceste cu cele ale oastei si vrea pe amandoua sa le aiba, (adica) functiune de stat sa tina si sluba de cleric sa indeplineasca, sa fie caterisit, caci “ale Cesarului (sa se dea) Cesarului si ale lui Dumnezeu lui Dumnezeu”.
84. De va ocari cineva pe imparatul sau pe stapanitorul fara dreptate, sa ia pedeapsa, si (anume) de va cleric, sa se cateriseasca, iar de va fi laic, sa se afuriseasca.
85. Sa va fie tuturor, clerici si laici, carti vrednice de cinste si sfinte dinVechiul Testament acestea: Ale lui Moisi cinci (Facerea, Iesirea, Leviticul, Numerii si a Doua lege), a lui Iisus Navi una, Rut una, ale Imparatilor patru, Paralipomene din artea zilelor doua, Ezdra doua, Ester una, Iudit una, ale Macabeilor trei, a lui Iov una, Psalmii (o suta cincizeci), ale lui Solomon trei (Pildele, Eclesiastul si Cantarea Cantarilor), ale Proorocilor saisprezece.
Afara de aceastea vi se aduce aminte sa invatati pe tinerii vostri intelepciunile mult invatatului Sirah. Iar ale noastre, adica ale Noului Testament, sunt: Evangheliile patru (a lui Matei, a lui Marcu, a lui Luca si a lui Ioan), patrusprezece epistole ale lui Pavel, una a lui Iacov, trei ale lui Ioan, una a lui Iuda, doua ale lui Petru, doua ale lui clement si Asezamintele cele prin mine, Clement, dedicate voua, episcopilor, (pe care nu trebuie a le dape fata catre toti pentru lucrurile tainice din ele) si Faptele noastre, ale apostolilor.XLVIII.
Si acestea toate fie hotarate de noi voua, episcopilor, despre canoane: De veti ramane in ele, veti fi mantuiti si veti avea pace intre voi; iar de nu veti asculta, veti fi pedepsiti si veti avea intre voi razboi necontenit, (ca pedeapsa) pe care se cuvine s-o suferiti pentruneascultarea voastra.
Dumnezeu, insa, Cel unul nenascut si atoatefacator prin Hristos, pe toti cu pace va va aduna in Duhul sfant, “va va randui spre tot lucrul bun”, neschimbati, neprihaniti, nevinovati, si va va invrednici, impreuna cu noi de viata vesnica, prin mijlocirea fiului sau iubit, Iisus Hristos, Dumnezeul si Mantuitorul nostru, cu care slava (se cuvine) iar lui Dumnezeu cel peste toate si Tatal nostru in Duhul Sfant, Mangaietorul, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin

CONDIŢII ŞI IMPEDIMENTE LA HIROTONIE


Exceptati de la hirotonie
Cel care s-a casatorit de doua ori dupa Botez sau a avut concubina, nu poate fi episcop, sau presbiter, sau diacon, sau orice in catalogul celor sfintiti. (Canonul 17 apostolic).
Sfintenia fiind una dintre caracteristicile tuturor slujitorilor Bisericii, acest canon interzice celor care s-au casatorit de doua ori sau celor care au avut concubine sa faca parte din tagma celor sfintiti; insa, nu trebuie sa se tina seama de cele savarsite inainte de Botez, ci numai dupa acest moment.
In ceea ce priveste casatoriile, trebuie sa numaram aici si logodna, caci exista o legatura intre ele, logodna fiind partea introductiva, iar casatoria reprezentand implinirea acesteia.
Cel care va lua vaduva, sau pe cea lasata, sau desfranata, sau sclava, sau din cele de la teatru, nu poate fi episcop, sau presbiter, sau diacon, sau orice din catalogul celor sfintiti. (Canonul 18 apostolic).
Cel care a tinut doua surori sau nepoata de sora, nu poate fi cleric. (Canonul 19 apostolic).
Cel care s-a mutilat pe sine sa nu se faca cleric, fiindca este ucigas de sine si vrajmas al operei lui Dumnezeu. (Canonul 22 apostolic).
Cel care isi mutileaza trupul, pe care i l-a dat Dumnezeu, se revolta impotriva Creatorului si, prin urmare, nu poate face parte dintre slujitorii Bisericii.
Iar fiind surd si orb, sa nu se faca episcop; nu pentru ca ar fi spurcat, ci ca sa nu se impiedice cele bisericesti. (Canonul 78 apostolic).
Daca in canonul 77 apostolic intalnim o exceptie de la regula, acesta invoind ridicarea unei persoane vrednice la treapta de episcop, chiar daca sufera de un defect fizic la ochi sau la picior, acest canon interzice cu desavarsire inaltarea la demnitatea episcopala a unui candidat competent, daca acesta este surd si orb.
Intr-adevar, daca pana la un punct se pot face unele exceptii, in interesul Bisericii, ignorand principiul care recomanda integritatea fizica si spirituala, o persoana cu deficiente de vedere si auz nu isi va putea indeplini atributiile misiunii episcopale.
In aceasta situatie nu este vorba de aprecierea Sfantului Sinod, ci acel candidat este ca si cum nu ar fi pentru membrii alegatori. Totusi, daca cineva a devenit orb si surd fiind deja episcop, nu este bine sa fie inlaturat, chiar daca Theodor Balsamon considera ca nu ar trebui sa mai slujeasca.
Daca are cineva demon, sa nu se faca cleric; dar nici impreuna cu cei credinciosi sa nu se roage; ci curatindu-se, sa se primeasca; si daca va fi vrednic, sa se faca. (Canonul 79 apostolic).
Cel aflat sub stapanirea diavolului nu este vrednic de a fi cleric, deoarece demonizatul este presupus un om rau, un om in care diavolul a intrat pentru pacatele sale ca sa il munceasca. Un astfel de om nu merita sa fie vas ales, sa se numere intre cei care sunt vase ale sfintirii.
Boala despre care vorbeste canonul este o boala destul de grea; pentru aceea, este mai bine ca persoana aflata in aceasta stare sa nu se faca cleric, chiar daca s-ar insanatosi pentru un timp, caci este posibil ca boala sa revina si atunci ar fi spre paguba si lezarea demnitatii preotesti.
Nu se cuvine ca cel de curand luminat sa intre in ceata celor sfintiti. (Canonul 3, Sinodul local de la Laodiceea).
Daca cineva a vietuit douazeci de ani sau si mai multi in desfrau, apoi se va arata ca face fapte virtuoase, acela nu se cuvine a se hirotoni; fiindca cel sfintit trebuie sa fie fara pata. (Canonul 7, Nichifor Marturisitorul).
Concluzii - nu se cuvine a fi hirotonit:
1. Cel care a primit dupa Botez a doua nunta;2. Cel care s-a automutilat;3. Cel surd si orb;4. Cel care este cuprins de spasme;5. Cel care este de curand luminat prin Taina Botezului;6. Cel care se va casatori cu vaduva, cu femeie adultera, cu rude sau cu actrite.
Exceptii in vederea hirotoniei
Daca cineva va fi vatamat la ochi sau ranit la picior, dar ar fi vrednic de episcopie, sa se faca; caci, nu defectul trupului il spurca pe el, ci necuratenia sufletului. (Canonul 77 apostolic).
Pentru a nu fi impiedicat cel care ar avea calitatile sufletesti spre a fi ridicat la treapta episcopala, acest canon ingaduie celui care ar fi vatamat la ochi sau ranit la picior sa fie ales episcop. Caci, nu acest defect trupesc este motiv pentru interzicerea hirotoniei, ci necuratenia si rautatea sufletului.
Totusi canonul, ingaduind aceasta, lasa la aprecierea Sinodului sa chibzuiasca ca nu cumva boala de care sufera candidatul sa fie nepotrivita unui episcop.
Prin acest canon este stabilita o exceptie, care poate fi folosita de catre Sfantul Sinod, caruia ii este incredintata conducerea si propasirea Bisericii.
Famenul, daca a fost facut din rautatea oamenilor, sau in persecutie a fost lipsit de cele barbatesti sau daca asa s-a nascut, dar este vrednic, sa se faca episcop. (Canonul 21 apostolic).
Famenul din nastere, precum si cel care a devenit astfel in perioada persecutiilor, nu este vinovat de starea sa. Deci, daca este vrednic, intrunind calitatile spre a fi ales episcop, nu este oprit de acest canon ingaduinta aratata este dreapta si umana, si nu contrazice nici o dispozitie a Bisericii. Aceeasi dispozitie este intarita si prin canonul 1 de la Sinodul 1 Ecumenic.
Copiii care se nasc din concubine, sau din parinti care s-au casatorit a doua oara, sau a treia oara, si dovedesc ca au viata vrednica de Preotie, se hirotonesc. (Canonul 8, Nechifor Marturisitorul).
Concluzie - cei care urmeaza a primi hirotonia trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Sfintenia Tainei obliga luarea unor garantii in acest sens. Totusi:
1. Cel care este atins la ochi sau la picior, insa are calitatile spre a fi ales episcop, poate sa fie hirotonit;2. Famenului, ajuns in aceasta situatie fara voia sa, i se ingaduie hirotonia;3. Copilul nascut nelegitim, sau din a doua, sau a treia casatorie, poate primi hirotonia.
Prof. Dr. Dimitrie Boroianu


Sursa: http://www.crestinortodox.ro/ ; 17 iunie 2008.

CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ LA VARŞOVIAConferinta internationala 'Coexistenta in Europa: religie, cultura, societate', la Varsovia

In perioada 5 - 7 iunie 2008, la Biblioteca Universitara din Varsovia are loc conferinta internationala cu tema: 'Coexistenta in Europa: religie, cultura, societate', informeaza icr.ro. Conferinta, la care participa diferite personalitati religioase, politice, mediatice si stiintifice din Polonia, Romania, Austria, Slovenia, Croatia si Bosnia, isi propune sa dezbata ideea coexistentei din perspectiva religioasa, culturala, sociala si geografica. Pentru fiecare dintre aceste dimensiuni ale dezbaterii se va organiza cate o sectiune separata: 'Coexistenta religiilor', 'Coexistenta culturilor', 'Coexistenta la frontiere' si 'Coexistenta in societatile plurale'. Evenimentul face parte din proiectul 'Anul 2008 - Anul European al Dialogului Intercultural'.
Sursa: www.basilica.ro ; 17 iunie 2008.

luni, 16 iunie 2008

IMPLICAREA GERMANIEI IN REDESCHIDEREA UNEI BISERICI ORTODOXE ÎN TURCIAGermania solicita Turciei sa redeschida o biserica ortodoxa

Germania a cerut Turciei sa permita redeschiderea pentru cult a unei biserici ortodoxe din orasul Tars. Lacasul de cult din orasul natal al Sfantului Apostol Pavel este transformata astazi intr-un muzeu. Motivele care au condus la cererea Germaniei sunt constituite de faptul ca, in partea de sud a Turciei, foarte multi germani au locuinte de vacanta sau proprietati si resimt lipsa unei biserici crestine. Murat Mercan, presedintele Comitetului pentru afaceri externe din Parlamentul turc, a declarat ca nu are obiectii in legatura cu redeschiderea bisericii. De asemenea, comunitatea romano-catolica din Turcia spera ca anul acesta, cand se implinesc 2000 de ani de la nasterea Sf. Ap. Pavel, statutul minoritatilor crestine din aceasta tara sa creasca. La inceputul acestui an, episcopul catolic Luigi Padovese, vicarul pentru Anatolia, declara ca 'aceasta aniversare va atrage un numar mare de pelerini care, in mod evident, vor avea nevoie de o biserica unde sa se poata ruga'.
Sursa: http://www.basilica.ro/ ; 17 iunie 2008.

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ARE PROPRIA AGENŢIE DE ŞTIRI: BASILICA


Biserica Ortodoxa isi lanseaza propria agentie de stiri: Basilica
15/06/2008 de Victor Rusu

Informaţii religioase gratuite, direct de la sursă
Agenţia de presă a Patriarhiei Române, Basilica, se lansează astăzi si va prezenta informaţii din domenii precum religie, cultură, educaţie si învăţământ. Biserica Ortodoxă Română îsi deschide propria agenţie de presă. Centrul de presă Basilica va funcţiona sub îndrumarea Patriarhiei Române si va fi lansat la Sărbătoarea Sfintei Treimi, în prezenţa Patriarhului Daniel. Alături de Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, cotidianul „Ziarul Lumina” si Biroul de Presă, Agenţia Basilica are ca scop prezentarea sub forma stirilor si a documentarelor de presă, activităţile si atitudinile Bisericii Ortodoxe Române, precum si ale altor biserici, în diferite probleme actuale, după cum se precizează într-un comunicat al Patriarhiei Române.
Legătură între ortodocsii din ţară si cei din străinătate
„Această agenţie este o premieră în lumea ortodoxă, pentru că, până acum, nu a mai existat o astfel de instituţie de presă. Agenţia de stiri Basilica are rolul de a selecta si a sistematiza stirile puse la dispoziţie de către celelalte componente ale Centrului de Presă Basilica. Prezentarea stirilor, interfaţa dintre această nouă componentă si restul mass-mediei românesti se va face prin pagina web www.basilica.ro. Stirile vor fi clasificate pe diverse categorii, vizitatorii putând găsi informaţii despre evenimentele religioase la zi, despre documente, interviuri, comunicate, discursuri ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, despre activităţile din eparhii, protoierii, mănăstiri si parohii. Încercăm să realizăm, prin agenţia de stiri, o legătură mai strânsă între crestinii ortodocsi din ţară si străinătate, pentru că, prin intermediul internetului, comunicarea devine mult mai facilă decât prin celelalte modalităţi tradiţionale de comunicare. Fluxul de stiri va fi actualizat în fiecare zi, adaptându-ne permanent, în funcţie de evenimentele care apar“, spune părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, coordonatorul agenţiei. Agenţia de stiri cooperează cu Biroul de Presă Basilica, Radio Trinitas, Trinitas TV si publicaţiile Lumina, precum si cu toate sectoarele Administraţiei patriarhale. De asemenea, Agenţia de stiri Basilica va avea corespondenţi în ţară si în străinătate. Informaţiile sunt date publicităţii pe site-ul basilica.ro, gratuit, cu condiţia să fie specificată sursa.
"Stirile vor fi clasificate pe diverse categorii, vizitatorii putând găsi informaţii despre evenimentele religioase la zi, despre documente, interviuri, comunicate, discursuri ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel." Părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, coordonatorul Agenţiei de stiri Basilica
Sursa: financiarul

MGR ILARION ALFEYEV DESPRE COMUNIUNEA EUHARISTICĂ DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ŞI BISERICA ROMANO-CATOLICĂDupă Mgr Ilarion Alfeyev, speranţa unei depline comuniuni între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică în cursul celui de-al treilea mileniu nu este realistă


Traducere şi prelucrare de Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai ConstantinescuÎntr-un interviu acordat ziarului Soyuznoye Veche, Mgr Ilarion Alfeyev, arhiepiscop al Vienei şi al Austriei şi reprezentantul Patriarhiei Moscovei pe lângă instituţiile internaţionale europene la Bruxelles, a afirmat că speranţa unei complete comuniuni euharistice între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică nu este realistă. El consideră că nu trebuie să ne pierdem timpul vorbind despre restaurarea deplinei comuniuni sacramentale între confesiunile ortodoxă şi catolică, fără să creadă că se poate da vreodată o soluţie completă acestei probleme. Arhiepiscopul are în vedere realitatea situaţiei, în acelaşi timp susţinând că dezacordurile privind diferitele puncte teologice nu împiedică cooperarea şi o oarecare acţiune împreună pentru a apăra valorile tradiţionale comune. Chiar dacă nu suntem uniţi, putem constitui o alianţă şi a deveni parteneri. Ceea ce se poate realiza în raporturile cu catolicii (alianţă, parteneriat), nu se poate realiza cu protestanţii întrucât există divergenţe nu numai privind unele puncte teologice, dar şi asupra valorilor morale şi sociale esenţiale; de exemplu nu va fi posibil să acceptăm căsătoriile homosexuale sau avortul.
Sursa: Interfax.ru ; 16 iunie 2008.

duminică, 15 iunie 2008

SUSTINEREA IPS NICOLAE AL BANATULUI


Sute de persoane au participat in Timisoara la un miting pentru sustinerea Mitropolitului Nicolae Corneanu
14.06.2008, Timisoara - Greco-Catolica.org

14 Iun. 2008 - Meeting de sustinere a IPS Nicolae Corneanu in Timisoara
Aproximativ 500 de persoane – ortodocsi, romano-catolici, greco-catolici, protestanti si neoprotestanti – au participat sambata seara, 14 iunie 2008, la un miting in Piata Operei din Timisoara pentru sustinerea IPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Ortodox al Banatului, acuzat de multi din Biserica Ortodoxa Romana ca a savarsit o "crima" cerand sa primeasca Trupul si Sangele Domnului Cristos in cadrul unei Liturghii greco-catolice.
La miting a mai participat si Episcopul Romano-Catolic de Timisoara, Excelenta Sa Martin Ross, Vicarul Episcopiei Romano-Catolice, Laszlo Bokcei, preotul paroh al bisericii greco-catolice “Sf. Maria - Regina Pacii si Unitatii”, precum si pastori de la mai multe biserici baptiste din oras, relateaza NewsIn.
Participantii la miting au tinut timp de cateva minute un moment de tacere, dupa care au recitat impreuna rugaciunea Tatal Nostru.
Conform site-ului ziare.ro, miting-ul a fost convocata de un credincios din Timisoara, Stefan Kallos, nemultumit de faptul ca IPS Nicolae Corneanu, care s-a impartasit in cadrul slujbei de sfintire a bisericii greco-catolice “Sf. Maria – Regina Pacii si a Unitatii” din Timisoara in data de 25 mai 2008, a fost acuzat de multi din Biserica Ortodoxa Romana in "mod nedemn in legatura cu actul sau de deschidere ecumenica inspre credinciosii greco-catolici".
Oamenii de rand si oficialitati din Timisoara si-au manifestat sustinerea fata de Mitropolitul Banatului.
"Sambata seara voi fi si eu prezent in fata Operei la manifestatia de sustinere a mitropolitului. Am incredere in Inalt Prea Sfintia Sa si nu pot decat sa-i multumesc pentru ceea ce a facut", a declarat Constantin Ostaficiuc, presedintele Consiliului Judetean Timis.
"Vreau sa-mi demonstrez dragostea fata de biserica si IPS Corneanu, despre care toata lumea stie ca este un om deosebit. Din pacate, spre regretul meu, nu pot participa sambata seara la manifestarea de sustinere a Inalt Prea Sfintiei Sale, pentru ca voi fi deja plecat, altfel as fi fost si eu in Piata Operei", a declarat Costel Busuioc, prezent joi la Timisoara pentru un concert caritabil.
Printre reactiile de sustinere a IPS Nicolae Corneanu se numara si cea a comunitatii evreiesti din Timisoara: "Sustinem si noi initiativa timisorenilor care s-au rugat pentru IPS Nicolae pentru ca acesta de multi ani a practicat ecumenismul in Banat, nu doar pe hartie, ci si in practica, in incercarea de apropiere intre diferitele culte timisorene. In Timisoara au fost numeroase evenimente ecumenice cu participarea tuturor bisericilor, orasul nostru fiind recunoscut pentru interconfesionalitatea si interculturalitatea sa", a declarat Paul Costin, presedintele Comunitatii Evreilor din Timisoara.
Societatea "Timisoara" precizeaza ca este ingrijorata "de modul profund neecumenic in care unii prelati din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane s-au manifestat in ultima perioada. Banatul in general, Timisoara in special, sunt zone in care convietuirea armonioasa, respectuoasa si fraternala intre numeroase grupuri etnice si religiose e o caracteristica ce onoreaza aceasta parte a Europei si o transforma intr-un exemplu pentru toti locuitorii ei", spun reprezentantii societatii civile.
Ca raspuns al acestei initiative laice, Patriarhia Romana a lansat un apel joi "la calm si intelepciune". "Patriarhia Romana recomanda clerului si credinciosilor sai abtinerea de la manifestari sau demonstratii publice animate de duh lumesc, intrucat astfel de actiuni slabesc credibilitatea crestina in societate. Problemele bisericesti trebuie rezolvate in forurile bisericesti competente", se arata in comunicatul transmis de Patriarhia Romana. Comunicatul integral al Patriarhiei Romane il gasiti aici.
Mitropolitul Banatului a anuntat sambata ca nu va participa la meeting. "Fiind eu in cauza nu ma pot pronunta. Fiecare are constiinta proprie. Nu o sa merg la adunare", a declarat sambata, conform site-ului ziare.com, IPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.
Conform mai multor comunicate ale Patriarhiei Romane, cazul IPS Nicolae Corneanu va fi analizat in cadrul Sinodului Bisericii Ortodoxe Romane care va avea loc la inceputul lunii iulie. Totusi, deja au fost cateva voci din Ierarhia Bisericii Ortodoxe Romane care au cerut caterisirea Mitropolitului Nicolae Corneanu. "Am cerut caterisirea Mitropolitului Corneanu. Prin ce a facut, s-a exclus singur din comunitatea bisericeasca, a Bisericii Ortodoxe Romane si a Bisericii Ortodoxe Universale“, a spus, in urma cu cateva zile, IPS Bartolomeu Anania, Mitropolitul Ortodox al Clujului.
* * * *
Reactia Patriarhiei Romane vis-a-vis de acest eveniment poate fi gasita la urmatoarea adresa: http://www.greco-catolica.org/a358-Patriarhia-Romana-face-precizari-in-legatura-cu-impartasania-IPS-Corneanu-in-cadrul-unei-liturghii-greco-catolice-la-Timisoara.aspx
Pozitia oficiala a Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica: http://www.greco-catolica.org/a359-Comunicat-al-Bisericii-Romane-Unite-cu-Roma-Greco-Catolice-referitor-la-evenimentul-de-la-Timisoara.aspx
5 iunie 2008 - Interventia telefonica a IPS Nicolae Corneanu in care ofera lamuriri cu privire la gestul sau de a se impartasi in cadrul unei Liturghii greco-catolice: http://www.greco-catolica.org/a363-Interventia-telefonica-a-IPS-Nicolae-Corneanu-la-dezbaterea-AZEC-in-care-ofera-lamuriri-cu-privire-la-gestul-sau-de-a-se-impartasi-la-greco-catolici.aspx
Pentru a facilita accesul mai usor la informatia cuprinsa de acest site, am incadrat acest articol in categoriile de mai jos. Fiecare categorie poate cuprinde mai multe articole sau alte informatii de pe acest site, grupate in acest fel in functie de subiectele pe care le abordeaza. Pentru a ajunge la toate articolele dintr-o categorie, va rugam urmati link-urile de mai jos.
1. IPS Nicolae Corneanu (7 articole)
2. IPS Nicolae Corneanu s-a impartasit in cadrul unei Liturghii greco-catolice (12 articole)


vineri, 13 iunie 2008

Apariţie editorială, Jean-Francois Mayer: «Internet et religion»


Cartea : «Internet şi religie», în limba franceză
Jean-François Mayer (cel mai mare profesor actual de Misiologie din lume) a publicat la Editura Infolio o lucrare cu titlul "Internet şi religie". Autorul afirmă că noile tehnologii au impact asupra religiilor. Internetul a transformat modalităţile noastre de a lucra şi de a comunica. În această lucrare se întreabă: Va schimba el mâine şi practicile religioase şi credinţele?

Sursa: http://www.orthodoxie.com/ ; 13 iunie 2008.

LEGALITATEA PREZENŢEI SIMBOLURILOR RELIGIOASE ÎN ŞCOLIICCJ: Prezenţa simbolurilor religioase în şcoli este legală

Prezenţa simbolurilor religioase în şcolile publice din România este legală, a decis, ieri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie(ICCJ).Completul de Judecată al ICCJ a admis recursul formulat de Ministerul Educatiei şi Cercetării (MEC), precum şi cererea de intervenţie formulată în favoarea acestuia de Asociatia "Provita" Bucureşti, casând sentinţa instanţei inferioare (Curtea de Apel Bucureşti).Instanţa supremă dă astfel câştig de cauză MEC şi "Coaliţiei pentru Respectarea Sentimentului Religios" care au acţionat în judecată, în solidar, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Reclamanţii au cerut anularea deciziei nr. 323/2006 a CNCD, prin care Ministerului i se "recomanda" elaborarea unui set de norme care ar fi interzis practic prezenţa simbolurilor religioase în şcolile publice din România.Decizia ICCJ este practic definitivă, neexistând decât căi de atac extraordinare la aceasta, şi pune capăt unei controverse care durează de mai bine de un an şi jumătate. În noiembrie 2006, la solicitarea profesorului buzoian Emil Moise, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a decis că prezenţa nereglementată a icoanelor şi simbolurilor religioase în şcolile de stat ar constitui o discriminare faţă de persoanele atee, agnostice sau de altă religie sau confesiune.Decizia a fost contestată atât de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca instituţie de stat direct vizată de recomandarea CNCD, cât şi de "Coaliţia pentru Respectarea Sentimentului Religios", organism fără personalitate juridică alcatuit din peste 150 de organizaţii non-guvernamentale şi mii de cetăţeni români.

Sursa: http://www.m-ol.ro/ ; 13 iunie 2008.

joi, 12 iunie 2008

ORGANIZAREA MITROPOLIEI OLTENIEIAdunarea Eparhiala
Adunarea Eparhiala este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, culturale si economice ale Eparhiei. Se compune din reprezentanti ai clerului si ai credinciosilor, în proportie de o treime clerici si doua treimi mireni. Numarul membrilor Adunarii Eparhiale este de treizeci. Activitatea Adunarii Eparhiale este împartita pe comisii:

Comisia bisericeasca
Comisia culturala

Comisia economica
Comisia de organizare si validare

Consiliul Eparhial
Consiliul Eparhial este organul executiv al Adunarii Eparhiale conducand afacerile administrative, bisericesti, culturale, economice si fundationale pentru Eparhie, în perioada dintre sesiunile Adunarii Eparhiale. Consiliului Eparhial este prezidat de mitropolitul Olteniei si arhiepiscopul Craiovei, si are în componenta trei membri clerici si sase membri laici.

Sursa: http://www.crestinortodox.ro/ ; 12 iunie 2008.

Lămuriri privind informaţia din presă despre un episcop ortodox român, acuzat de furt, fals şi uz de fals

SUA / Episcop ortodox român, acuzat pentru furt, fals şi uz de fals
11/06/2008

Sava Cosaş ,un episcop ortodox român din oraşul american Cleveland, statul Ohio, a fost pus sub acuzare, marţi, pentru furt şi fals. Dacă este găsit vinovat, Cosaş riscă o pedeapsă de maxim patru ani de închisoare.
ACUZE. Episcopul este acuzat că a falsificat un cec în valoare de 650 de dolari pe numele altui episcop. Robert Anderson, episcop în cadrul Arhidiocezei Ortodoxe Ruse, s-a mutat în locuinţa lui Cosaş în octombrie 2005 pentru a prelua parohia românului, după ce acesta a fost condamnat la închisoare pentru încălcarea legilor privind jocurile de noroc. După ce Cosaş şi-a ispăşit pedeapsa, Anderson s-a mutat din locuinţa episcopului român. Corespodnenţa lui Anderson a continuat însă să sosească la locuinţa lui Cosaş. Românul a deschis un cont bancar pe numele lui Anderson şi a încercat să încaseze un cec de 650 de dolari în numele acestuia, potrivit purtătorului de cuvânt al Procuraturii din districtul Cuyahoga. Dacă este găsit vinovat de furt şi fals, Cosaş riscă o pedeapsă de maxim patru ani de închisoare.
Sursa: www.jurnalul.ro ; 12 iunie 2008.
Nr. 4244 / 11 iunie 2008
COMUNICAT DE PRESĂ
Sava Cosaş nu este episcop ortodox canonic
În legătură cu ştirea apărută pe agenţiile de presă din România referitor la cercetarea de către autorităţile americane a unui aşa numit episcop ortodox român, Sava Cosaş, pentru o infracţiune financiară, Patriarhia Română precizează: Potrivit informaţiilor primite din partea reprezentanţilor Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, domnul Sava Cosaş, aflat şi în trecut în atenţia autorităţilor americane, a înfiinţat, în urmă cu mai mulţi ani, o structură bisericească ortodoxă clandestină şi necanonică, fără nici o aprobare din partea Patriarhiei Române, autointitulându-se episcop al ei. Este de la sine înţeles că această anomalie nu are cum să fie recunoscută de nici o Biserică Ortodoxă canonică din lume.
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE
www.patriarhia.ro ; 12 iunie 2008.

miercuri, 11 iunie 2008

ORGANIZAREA ACTUALĂ A BOR


Organizarea administrativ-teritorială a Bisericii Ortodoxe Române
Patriarhia Romana
Mitropolia Munteniei si Dobrogei
Mitropolia Moldovei si Bucovinei
Mitropolia Ardealului
Mitropolia Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului
Mitropolia Olteniei
Mitropolia Banatului
Structuri diasporale in afara granitelor tarii

Patriarhia Romana
Prea Fericitul Părinte Patriarh Dr. DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Sfintitul Episcop-Vicar Patriarhal VINCENTIU PLOIESTEANU
Prea Sfintitul Episcop-Vicar Patriarhal CIPRIAN CAMPINEANUL
Sus
MITROPOLII
I. Mitropolia Munteniei si Dobrogei, cu eparhiile:
1. ARHIEPISCOPIA BUCURESTILORIntrarea Patriarhiei nr.1, Sector 4, Municipiul Bucuresti - 70.526, tel.+40.21.337.49.57, fax +40.21.337.43.56, cuprinzand Municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Prahova
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor: Prea Sfintitul SEBASTIAN ILFOVEANUL
(DLN: 5.11.1966, Moreni, Dambovita; S:1988-1992: Facultatea de Teologie din Bucuresti; 1992-1997: Doctor in Teologie al Facultatii de Teologie din Tesalonic; HA: 25.03.2001 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor.)
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor: Prea Sfintitul VARSANUFIE PRAHOVEANUL
Protopopiatul I Capitala, Str.Petre Lintes nr.5, Sector 5, Mun.Bucuresti - 76.132, tel. +40.21.410.71.16
Protopopiatul II Capitala, Str.Romulus nr.9, Sector 3, Mun.Bucuresti - 70.301, tel. +40.21.211.55.19
Protopopiatul III Capitala, Str.Doamnei nr.20, Sect.3, Mun.Bucuresti - 70.016, tel. +40.21.314.96.12
Protopopiatul Campina, Str.Plevnei nr.23, Oras Campina - 2150, jud.Prahova, tel. +40.244.33.63.91
Protopopiatul Ilfov, Str.Olimpului nr.17, Sector 4,Mun.Bucuresti-75.111, tel.+40.21.335.18.21
Protopopiatul Ploiesti, Str.I.L.Caragiale nr.33, Mun.Ploiesti - 2000, jud.Prahova, tel. +40.244.14.20.96
Protoieria Urlati, Str.Tudor Vladimirescu nr.51, Oras Urlati - 2041, jud.Prahova, tel. +40.244.27.15.56
Protopopiatul Valenii de Munte, Str.Libertatii nr.1, Oras Valenii de Munte - 2100, jud. Praho-va, tel.+40.244.28.09.04
2. ARHIEPISCOPIA TOMISULUIStr. Arhiepiscopiei nr. 23, Municipiul Constanta - 8700, jud. Constanta, tel. +40.241.61.40.20, fax +40.241.61.42.57, cuprinzand judetele Constanta si Tulcea
Arhiepiscop - Inalt Prea Sfintitul Dr. TEODOSIE(DLN:12.12.1955-Vatra Dornei, Suceava; S: 1980-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1999 - Doctor in Teologie-Bucuresti; 1986-1994 asistent universitar la Facultatea de Teologie Bucuresti; HA: 03.04.1994 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor)
Protopopiatul Babadag, Str.30 Decembrie nr.23, Oras Babadag - 8845, jud.Tulcea, tel. +40.240.56.19.48
Protopopiatul Constanta, Str.Mihai Viteazul nr.85, Mun.Constanta - 8700, Jud.Constanta, tel. +40.241.63.56.58
Protopopiatul Harsova, Str.Crinului nr.28, Oras Harsova - 8773, jud.Constanta, tel. +40.240.87.20.96
Protopopiatul Medgidia, Str.Radu Negru nr.16, Oras Medgidia - 8650, jud.Constanta, tel. +40.241.81.11.86
Protopopiatul Tulcea, Str.Mircea Voda nr.6-A, Tulcea - 8800, jud.Tulcea, tel. +40.240.51.28.63
3. ARHIEPISCOPIA TARGOVISTEICentrul Eparhial – Str. Mihai Bravu, nr. 5-7, Târgovişte, 130004, Dâmboviţa tel.+40.245.213.713, fax +40.245.217.606, cuprinzand judetul Dambovita
Arhiepiscop - Inalt Prea Sfintitul Dr. NIFON(DLN: 05.01.1944-Cretesti-Vidra, Giurgiu; S: 1969-Licentiat in Teologie-Bucuresti; studii de teologie si ecumenice la Londra, Oxford, Ierusalim si Geneva; 1974-Master of Theology la Londra; 1999-Doctor in Teologie-Oradea; 1980-1982 slujitor in cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane din America si Canada; 1982-1985 consilier patriarhal pentru Relatiile Externe Bisericesti; HA: 24.11.1985 ca Episcop-Vicar Patriarhal; 1994-Episcop al Sloboziei si Calarasilor; 1999-Arhiepiscop al Targovistei)
Protoieria Târgovişte Nord: Tel/Fax: 0245612717 - Calea Câmpulung, nr,10, Târgovişte, DâmboviţaProtoieria Târgovişte Sud: Tel/Fax: 0245635731 - Str. Al.I.Cuza, nr.6, Târgovişte, Dâmboviţa
Protoieria Pucioasa: Tel/Fax: 0245761977 - Str. Republicii nr. 76, Pucioasa, DâmboviţaProtoieria Găeşti: Tel/Fax: 0245710594 - Str. Eroilor nr.2, Găeşti, DâmboviţaProtoieria Titu: Tel/Fax: 0245650523 - Str. Nicolae Grigorescu nr.13, Titu, 0100, Dâmboviţa

4. EPISCOPIA BUZAULUI SI VRANCEI Aleea Episcopiei nr.3, Municipiul Buzau - 5100, jud.Buzau, tel/fax +40.238.41.36.08, cuprinzand judetele Buzau si Vrancea
Episcop - Prea Sfintitul EPIFANIE(DLN: 14.12.1932-Malini, Suceava; S: 1961-Licentiat in Teologie-Academia Teologica Sofia; studii de teologie la Bucuresti si Moscova; 1965-1971 profesor si director la Seminarul Teologic Manastirea Neamt; 1971-1975 staretul Manastirii Neamt; HA: 09.11.1975 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Tomisului; 1982-Episcop al Buzaului)
Protopopiatul Buzau, Str.Tudor Vladimirescu nr.26, Mun.Buzau - 5100, jud.Buzau, tel. +40.238.43.66.30
Protopopiatul Focsani, Str.Linistei nr.1, Mun.Focsani-5300, jud.Focsani, tel.+40.237.62.63.50
Protopopiatul Panciu, Str.Libertatii nr.35, Oras Panciu-5352,jud.Vrancea, tel.+40.237.63.54.50
Protopopiatul Patarlagele, Loc.Patarlagele, 5193 - jud Buzau, tel.+40.238.55.04.50
Protopopiatul Ramnicul Sarat, Str.M.Eminescu nr.15, Oras Ramnicu Sarat - 5250,jud.Buzau tel.+40.238.56.22.23
5. EPISCOPIA ARGESULUI SI MUSCELULUIBd.Basarabilor nr.1, Municipiul Curtea de Arges - 0450, jud.Arges, tel.+40.248.72.24.10, fax +40.248.21.03.99, cuprinzand judetul Arges
Episcop -Prea Sfintitul CALINIC(DLN: 06.06.1944-Cracaul Negru, Neamt; S: 1968-Licen-tiat in Teologie-Sibiu; 1977-1981 staretul Manastirii Sinaia; 1981-1985 staretul Manastirii Cernica; HA: 17.11.1985 ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ramnicului; 1990-Episcop al Argesului si Muscelului)
Protopopiatul Campulung Muscel, Str.Th.Negulici nr.14, Oras Campulung - 0425, jud. Arges, tel.+40.248.81.17.66
Protoieria Costesti, Str.Biserica Noua nr.1, Loc.Costesti - 0388, jud.Arges, tel.+40.248.67.02.61
Protopopiatul Curtea de Arges, Bd.Basarabilor nr.23, Mun.Curtea de Arges - 0450, jud. Arges, tel.+40.248.71.16.31
Protopopiatul Pitesti, Str.Tepes Voda nr.17, Mun.Pitesti - 0300, jud.Arges, tel.+40.248.63.24.40
6. EPISCOPIA DUNARII DE JOSStr.Domneasca nr.104, Municipiul Galati - 6200, jud. Galati, tel.+40.236.46.00.14, fax +40.236.46.01.94, cuprinzand judetele Galati si Braila
Episcop - Prea Sfintitul Dr. CASIAN (DLN: 18.03.1955-Lopatari, Buzau; S: 1980-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1984-Doctor in Teologie-Strasbourg, Franta; 1984-1985 profesor la Seminarul Teologic Buzau; 1985-1988 asistent la Facultatea de Teologie Sibiu; 1988-1990 inspector patriarhal pentru invatamantul teologic; HA: 18.02.1990 ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Dunarii de Jos; 1994-Episcop al Dunarii de Jos)
Protopopiatul Braila, Str.Petru Maior nr.24, Braila - 6100, jud.Braila, tel. +40.239.61.55.68
Protopopiatul Faurei, Str.Republicii nr.8, Oras Faurei - 6050, jud.Braila, tel. +40.239.66.16.68
Protopopiatul Galati, Str.Ion Creanga nr.13, Mun.Galati-6200, jud.Galati, tel.+40.236.41.18.74
Protopopiatul Tecuci, Str.Grivitei nr.1, Oras Tecuci - 6300, jud.Galati, tel. +40.236.81.10.01
Protopopiatul Targu Bujor, Str.Recoltei nr.31, Targu Bujor - 6265, jud.Galati, tel. +40.236.54.05.18
7. EPISCOPIA SLOBOZIEI SI CALARASILORStr.Episcopiei nr.2, Municipiul Slobozia - 8400, jud.Ialomita, tel.+40.243.23.17.11, fax +40.243.23.12.05, cuprinzand judetele Ialomita si Calarasi
Episcop - Prea Sfintitul Dr. DAMASCHIN(DLN: 14.09.1940-Craiova, Dolj; S: 1965-Licen-tiat in Teologie-Bucuresti; 1978-Doctor in Teologie-Atena, Grecia; 1968-1970; 1978-1980 profesor la Seminarul Teologic Craiova; HA: 21.09.1980 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei; 2000-Episcop al Sloboziei si Calarasilor)
Protopopiatul Calarasi, Str.Pompierilor nr.16,Calarasi 8500, jud.Calarasi, tel.+40.242.31.30.56
Protopopiatul Fetesti, Str.Sirenei nr.24, Oras Fetesti-8576, jud.Ialomita, tel.+40.243.36.39.00
Protopopiatul Lehliu, Str.Competrolului nr.35, Oras Lehliu-Gara - 8511, jud.Calarasi, tel. +40.242.64.06.57
Protopopiatul Oltenita, Str.Alexandru Iliescu nr.49, Oras Oltenita - 8350, jud.Calarasi, tel. +40.242.51.09.85
Protopopiatul Slobozia, Str.Manastirii nr.1, Slobozia-8400, jud.Ialomita, tel. +40.243.21.65.78
Protopopiatul Urziceni, Str.Buzaului nr.79, Urziceni-8230, jud.Ialomita, tel. +40.243.25.43.87
8. EPISCOPIA ALEXANDRIEI SI TELEORMANULUIStr.Carpati nr.15, Municipiul Alexandria - 0700, Jud.Teleorman, tel.+40.247.32.63.21, fac +40.247.31.66.54, cuprinzand jud. Teleorman
Episcop - Prea Sfintitul GALACTION(DLN: 17.05.1953-C.Brancoveanu, Ialomita; S: 1981-Licentiat in Teologie-Bucuresti; studii de teologie si ecumenism la Bossey-Geneva, Elvetia; 1980-1996 staretul Manastirii Crasna si din 1990 si exarh al manastirilor din Arhiepiscopia Bucurestilor; HA: 01.09.1996 ca Episcop al Alexandriei si Teleormanului)
Protopopiatul Alexandria, Str.Negru Voda nr.61, Mun.Alexandria - 0700, jud.Teleorman, tel.+40.247.32.55.14
Protopopiatul Videle, Str.Parcului nr.21, Oras Videle-0611, jud.Teleorman, tel.+40.247.35.16.35
Protopopiatul Rosiorii de Vede, Str.Sf.Teodor nr.1 - 0600, jud.Teleorman, tel.+40.247.46.50.25
Protopopiatul Turnu Magurele, Str.N.Balcescu nr.55, Oras Turnu Magurele - 0750, jud. Teleorman, tel.+40.247.41.62.82
9. EPISCOPIA GIURGIULUI, cuprinzand judetul Giurgiu
Episcop - Prea Sfintitul Dr. AMBROZIE(DLN 20.04.1969 - Scorteni, jud. Prahova; S : Licenta – 1996, master – 1999 la Facultatea de Teologie Ortodoxa Bucuresti; 1999-2005 studii de Doctorat la Facultatea de Teologie a Universitatii din Salonic, Grecia; doctor in teologie 2.03.2005, Salonic, Grecia. A publicat intre 2000-2005 doua carti si peste 20 de studii, articole, recenzii, conferinte si predici. In 1990 a intrat in obstea Schitului Crasna unde a fost tuns in monahism primind numele de Ambrozie; 1992 - hirotonit diacon, apoi preot; 31.03.1996 - numit Staret al Schitului Darvari din Bucuresti; 1999- primeste rangul de Protosinghel; HA: 15.10.2000 ca Episcop-Vicar Patriarhal. A fost ales Episcop de Giurgiu de Colegiul Electoral Bisericesc la 8 februarie 2006)
Protopopiatul Giurgiu Nord, Str.Popa Rusu nr.21,Sector 2, Mun.Bucuresti - 70.222, tel. +40.21.611.52.32
Protopopiatul Giurgiu Sud, Str.Nicolae Balanescu nr.48, Mun.Giurgiu - 8375, jud. Giurgiu, tel.+40.21.046.21.65.31
Sus
II. Mitropolia Moldovei si Bucovinei, cu eparhiile:
10. ARHIEPISCOPIA IASILORBd.Stefan cel Mare si Sfant nr.16, Municipiul Iasi - 66oo, jud.Iasi, tel.+40.232.11.55.84, fax +40.232.21.26.56, cuprinzand judetele Iasi, Botosani si Neamt
Arhiepiscop al Iasilor si Mitropolit al Moldovei si Bucovinei - Inalt Prea Sfintitul Dr. TEOFAN(DLN: 19.10.1959-Corbi, jud.Arges; S: 1984-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1985-1990 studii de teologie si Doctor in Teologie (1990) la Institutul Teologic Saint Serge din Paris, Franta; 1990-1993 Secretarul Cabinetului Patriarhal; HA: 15.09.1991 ca Episcop-Vicar Patriarhal; 22 oct.2000 – Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei)
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iasilor - Prea Sfintitul CALINIC BOTOSANEANUL (DLN: 18.11.1957-Iasi; S: 1989-Licentiat in Teologie-Sibiu; HA: 21.03.1991 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iasilor)
Protopopiatul I Iasi, Str.Pinului nr.6, Mun.Iasi - 6600, jud.Iasi, tel.+40.232.14.15.19
Protopopiatul II Iasi, Str.Albinelor nr.6, Mun.Iasi - 6600, jud.Iasi, tel.+40.232.12.27.37
Protopopiatul Botosani, Str.Marchian nr.64, Mun.Botosani - 68oo, jud.Botosani, tel. +40.231.51.29.87
Protopopiatul Ceahlau, Loc.Ceahlau, 5668 - jud.Neamt, tel. +40.233.67.81.67
Protopopiatul Dorohoi, Str.Al.I.Cuza nr.2o, Dorohoi-6850, jud.Botosani, tel. +40.231.61.10.68
Protopopiatul Harlau, Str.Petru Rares nr.13, Oras Harlau - 6641, jud.Iasi, tel.+40.232.72.07.60
Protopopiatul Pascani, Str.Stefan cel Mare nr.21, Oras Pascani - 5725, jud.Iasi, tel. +40.232.76.43.95
Protopopiatul Piatra Neamt, Str.Petru Rares 13, Mun. Piatra Neamt - 5600, jud.Neamt, tel.+40.233.62.55.53
Protopopiatul Roznov, Loc.Roznov, 5613 - jud.Neamt, tel.+40.233.66.71.26
Protopopiatul Saveni, Loc.Saveni, 6875 - jud.Botosani, tel.+40.231.54.18.31
Protopopiatul Targu Neamt, Str.Progresului nr.3, Oras Targu Neamt - 5675, jud. Neamt, tel.+40.233.66.35.60
Protopopiatul Trisesti, Loc.Trusesti, 6820 - jud.Botosani
11. ARHIEPISCOPIA SUCEVEI SI RADAUTILORStr.Vasile Bumbac nr.2, Municipiul Suceava - 58oo, jud.Suceava, tel.+40.230.21.57.96, fax +40.230.52.20.20, cuprinzand judetul Suceava
Arhiepiscop - Inalt Prea Sfintitul PIMEN(DLN: 25.08.1929-Greabanu, Buzau; S: 1957-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1953-1957 studii la Institutului de Arte Plastice Bucuresti; 1976-1977 studii la Koln, Germania; 1957-1961 staretul Manastirii Putna; 1974-1978 staretul Manastirii Sf.Ioan cel Nou, Suceava; 1979-1982 exarhul manastirilor din Arhiepiscopia Iasilor; 1977 slujitor in cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane din America si Canada; 1978-1979 la reprezentanta Patriarhiei Romane din Ierusalim; HA: 24.06.1982 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iasilor; 1991-Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor)
Protopopiatul Campulung Moldovenesc, Str.Alex.Bogza nr.2, Oras Campulung Moldovenesc - 5950, jud.Suceava, tel.+40.230.31.26.01
Protopopiatul Falticeni, Str.1 Mai nr.1, Oras Falticeni-5750, jud.Suceava, tel.+40.230.44.21.71
Protopopiatul Radauti, Calea Bucovinei nr.2, Oras Radauti - 5875, jud.Suceava, tel. +4.o3o.46.17.28
Protopopiatul Suceava, Str.Vasile Bumbac nr.8, Mun.Suceava - 5800, jud.Suceava, tel. +40.230.22.25.46
12. EPISCOPIA ROMANULUIStr.Alexandru cel Bun nr.5, Municipiul Roman - 5550, jud. Neamt, tel./fax +40.233.74.46.83, cuprinzand judetul Bacau si Protopopiatul Roman din judetul Neamt
Episcop - Prea Sfintitul EFTIMIE(DLN: 09.11.1914-Hangu, Neamt; S: 1949-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1949-1966 staretul Manastirii Bistrita, Neamt si exarhul manastirilor din Episcopia Romanului (1951-1960); 1966-1971 staretul Manastirii Sf.Ioan cel Nou, Suceava; HA: 30.01.1972 ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului; 1978-Episcop al Romanului)
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului - Prea Sfintitul Dr. IOACHIM BACAOANUL (DLN:20.03.1954-Stanita, Neamt; S: 1980-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1991-1994 studii teologice si Doctor in Teologie (1994) la Institutul Saint Serge din Paris, Franta; 1985-1990 arhidiacon la Catedrala Mitropolitana din Iasi si redactor la revista “Mitropolia Mol-dovei si Bucovinei”; 1991-2000 fondeaza si slujeste la manastirea ortodoxa romana de maici “Buna Vestire” de la Rosiers, Franta; HA: 01.05.2000 ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului)
Protopopiatul Bacau Nord, Str.9 Mai nr.48, Mun.Bacau-5550, jud.Bacau, tel. 4.0234.53.10.14
Protopopiatul Bacau Sud, Str.9 Mai nr.48, Mun.Bacau - 5550, jud.Bacau, tel.+40.234.51.71.40
Protopopiatul Moinesti, Str.Vasile Alecsandri nr.56, Oras Moinesti - 5478, jud.Bacau, tel.+40.234.36.18.43
Protopopiatul Onesti, Str. Belvedere nr.1, Onesti, tel.+40.234.31.21.90
Protopopiatul Roman, Str.Castanilor nr.1, Mun.Roman-5550, jud.Neamt, tel.+40.233.74.40.29
13. EPISCOPIA HUSILORStr.Mihail Kogalniceanu nr.19, Municipiul Husi - 6575, jud. Vaslui, tel. +40.235.48.15.38, fax. +40.235.48.18.41, cuprinzand judetul Vaslui
Episcop - Prea Sfintitul IOACHIM(DLN: 12.03.1927-Magiresti, Bacau; S: 1950-Licentiat in Teologic Cluj-Napoca; 1952-1985 preot de parohie in Episcopia Romanului; 1962-1972 presedintele Consistoriului Eparhial Roman; 1972-1978 vicar administrativ la Episcopia Romanului; HA: 24.11.1985 ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului; 1996-Episcop al Husilor)
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Husilor - Prea Sfintitul CORNELIU BARLADEANUL (DLN: 25.07.1966-Corni Albesti, Vaslui; S: 1992-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1993-1996 studii de teologie la Marburg, Germania; 1996-1997 asistent universitar la Marburg, Germania; 1997-1999 vicar administrativ la Episcopia Romanului si director al Seminarului Teologic din Husi; HA: 21.11.1999 ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Husilor)
Protopopiatul Barlad, Str.Nicolae Balcescu nr.1o, Oras Barlad - 6400, jud.Vaslui, tel. +40.235.41.42.o1
Protopopiatul Falciu, Str.Stefan cel Mare nr.672, Loc.Falciu - 6492, jud.Vaslui, tel. comanda
Protopopiatul Husi, Str.1 Decembrie nr.1, Mun.Husi - 6575, jud.Vaslui, tel. +40.235.47.18.56
Protopopiatul Negresti, Str.M.Kogalniceanu nr.2, Loc.Negresti – 6552, jud.Vaslui, tel. +40.235.45.73.51
Protopopiatul Vaslui, Str.Avantului nr.11, Mun.Vaslui - 6500, jud.Vaslui, tel.+40.235.31.13.61
Sus
III. Mitropolia Ardealului, cu eparhiile:
14. ARHIEPISCOPIA SIBIULUIStr.Mitropoliei nr.24, Municipiul Sibiu - 2400, jud.Sibiu, tel. +4.o69.21.15.84, fax. +40.269.21.55.21, cuprinzand judetele Brasov si Sibiu
Arhiepiscop al Sibiului si Mitropolit al Ardealului - Inalt Prea Sfintitul Dr. LAURENTIU(DLN: 12.10.1947-Sambata de Sus, Brasov; S: 1969-Licentiat in Teologie-Sibiu; 1982-1983 studii de teologie si ecumenism la Bossey-Geneva si Fribourg, Elvetia; 1985-Doctor in Teologie-Bucuresti; din 1976-1986 asistent si duhovnic la Institutul Teologic Universitar Sibiu; din 1986 profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu; 1992-1996 secretar stiintific la Facultatea de Teologie din Sibiu; HA: 11.07.1996 ca Episcop al Caransebesului; 2005-mitropolit al Ardealului si Arhiepiscop al Sibiului)
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului -Prea Sfintitul VISARION RASINAREANUL (DLN: 19.10.1959-Talmaciu, Sibiu; S: 1986-Licentiat in Teologie-Sibiu; 1994-1997 studii de teologie si filosofie la Athena, Grecia; 1991-1996 asistent universitar la Facultatea de Teologie Sibiu; 1996-1998 consilier administrativ la Arhiepiscopia Sibiului; HA: 12.10. 1997 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului)
Protopopiatul Agnita, Str.Mihai Viteazul nr.2o, Oras Agnita - 2475, jud.Sibiu, tel. +40.269.51.03.25
Protopopiatul Avrig, Str.Unirii nr.134, Oras Avrig - 2417, jud.Sibiu, tel.+40.269.55.06.63
Protopopiatul Brasov, Str.Constantin Laccea nr.37, Mun.Brasov - 2200, jud.Brasov, tel. +40.268.14.41.18
Protopopiatul Fagaras, Str.Codru Dragusanu nr.6, Oras Fagaras - 2300, jud.Brasov, tel. +40.268.21.17.90
Protopopiatul Medias, Str.Andrei Saguna nr.2o, Oras Medias - 3125, jud.Sibiu, tel. +40.269.81.23.55
Protopopiatul Rupea, Str.Republicii nr.3, Oras Rupea - 3000, jud.Brasov, tel.+40.268.26.09.53
Protopopiatul Saliste, Str.Principala, Loc.Saliste - 247o, jud.Sibiu, tel.+40.269.55.33.04
Protopopiatul Sibiu, Str.Timisului nr.3, Mun.Sibiu-2400, jud.Sibiu, tel.+40.269.21.84.70
15. EPISCOPIA COVASNEI SI HARGHITEIStr. Patriarhul Miron Cristea nr.5, Municipiul Miercurea Ciuc - 4100, Jud.Harghita, tel: +40.266.317912, fax: 0266.371269, cuprinzand judetele Covasna si Harghita
Episcop - Prea Sfintitul IOAN(DLN: 16.11,1951-Pietrani, Bihor; S: 1976-Licentiat al Facultatii de Instalatii si Automatizari Bucuresti; 1990-Licentiat in Teologie-Sibiu; 1991-1994 studii de teologie biblica la Ierusalim; 1994-Superiorul Asezamintelor Romanesti de la Ierusalim si Iordan si reprezentant al Patriarhiei Romane pe langa Patriarhia Ierusa-limului; HA: 20.07.1994 ca Episcop al Covasnei si Harghitei)
Protopopiatul Miercurea Ciuc, Str.Grivita Rosie nr.17, Mun.Miercurea Ciuc - 4100, Jud.Harghita, tel.+40.266.11.24.72
Protopopiatul Sfantul Gheorghe, Str.Cincului nr.12, Mun.Sf.Gheorghe – 4000, Jud.Covasna, tel.+40.267.31.38.36
Sus
IV. Mitropolia Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului, cu eparhiile:
16. ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUIPiata Avram Iancu nr.18, Mu-nicipiul Cluj-Napoca - 3400, jud.Cluj, tel. +40.264.43.10.04, fax. +40.264.19.51.84, cuprinzand judetele Cluj si Bistrita-Nasaud
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului: Inalt Prea Sfintitul BARTOLOMEU(DLN: 18.03.1921 - Glavile, Valcea; S: 1948-Licentiat in Teologie-Sibiu; studii de medicina si muzica instrumentala la Cluj-Napoca si Sibiu; 1948-1958 inspector patriarhal pentru invatamantul teologic si asistent universitar la Institutul Teologic Universitar Bucuresti; 1965-1976 activeaza in cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane din America si Canada ca director de Cancelarie, redactor al Almanahului Credinta si slujitor bisericesc; 1976-1982 Directorul Editurii Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane; membru al Uniunii Scriitorilor din Romania; HA: 07.02.1993 ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului si Clujului)
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei - Prea Sfintitul Dr. IRINEU BISTRITEANUL (DLN: 02.07. 1953-Basesti, Maramures; S: 1978-Licentiat in Teologie-Bucuresti; studii teologice si de etica sociala la Princeton, SUA; 1990-Doctor in Teologie-Bucuresti; 1989-1990 Superiorul Asezamintelor Romanesti de la Ierusalim si Iordan si reprezentant al Patriarhiei Romane pe langa Patriarhia Ierusalimului; HA: 21.11.1990 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului)
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei - Prea Sfintitul VASILE SOMESANUL (DLN: 30.12.1948-Cluj-Napoca; S: 1976-Licentiat in Teologie-Sibiu; 1976-1990 duhovnic la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca; 1990-1991 asistent si duhovnic la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca; 1991-1994 staretul Manastirii Nicula, Cluj; 1994-1998 exarhul Manastirilor din Arhiepiscopia Clujului; HA: 15.08.1998 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Clujului)
Protopopiatul Bistrita, Piata Unirii nr.9, Mun.Bistrita - 4400, jud.Bistrita-Nasaud, tel. +40.263.21.14.70
Protopopiatul Cluj I, Str.Bisericii Ortodoxe nr.10, Mun.Cluj-Napoca - 3400, jud.Cluj, tel.+40.264.19.65.66
Protopopiatul Cluj II, Piata Unirii nr.1, Mun.Cluj-Napoca-3400, jud.Cluj, tel.+40.264.43.03.70
Protopopiatul Dej, Str.1 Mai nr.19, Oras Dej - 4650, jud.Cluj, tel.+40.264.21.22.88
Protopopiatul Gherla, Str.Closca nr.28/A, Oras Gherla - 3475,jud.Cluj, tel+40.264.24.39.66
Protopopiatul Huedin, Str.Horea nr.1, Oras Huedin - 3525, jud.Cluj, tel+40.264.25.42.06
Protopopiatul Nasaud, Str.Mihai Eminescu nr.32, Oras Nasaud - 4500, jud.Bistrita-Nasaud, tel.+40.263.36.26.77
Protopopiatul Turda, Str.Gheorghe Lazar nr.25,Oras Turda-3350,jud.Cluj,tel.+40.264.31.19.68
17. ARHIEPISCOPIA ALBA IULIEIStr. Mihai Viteazul 16, Municipiul Alba Iulia - 2500, jud. Alba, tel. +40.258.81.16.9o, fax. +40.258.81.27.97, cuprinzand judetele Alba si Mures
Arhiepiscop -Inalt Prea Sfintitul Dr. ANDREI(DLN: 24.01.1949-Oarta de Sus, Maramures; S: 1972-Licentiat al Facultatii de Constructii Cai Ferate Bucuresti; 1978-Licentiat in Teologie-Sibiu; 1998-Doctor in Teologie-Bucuresti; HA: 09.11.1975 ca Arhiereu-Vicar al Epis-copiei Alba Iuliei; 1979-Episcop al Episcopiei Alba Iuliei; 1998-Arhiepiscop al Alba Iuliei)
Protopopiatul Aiud, Str.Ecaterina Varga nr.25, Oras Aiud - 3325, jud.Alba, tel.+40.258.86.16.64
Protopopiatul Alba Iulia, Str.Tulnicului nr.6,Mun.Alba Iulia-2500,jud.Alba, tel.4.058.82.67.74
Protopopiatul Blaj, Str.Astra nr.14, Mun.Blaj - 3175, jud.Alba, tel.+40.258.71.21.24
Protopopiatul Campeni, Str.Horia nr.21, Loc.Campeni - 3375, jud.Alba, tel.+4 058.77.14.03
Protopopiatul Ludus, Str.Florilor nr.1, Oras Ludus - 4350, jud.Mures, +40.265.41.10.62
Protopopiatul Reghin, Piata Petru Maior nr.27, Reghin-4225, jud.Mures, tel.+40.265.52.16.64
Protopopiatul Sebes, Str.Mihai Viteazul nr.6, Oras Sebes – 2575, jud.Alba, tel.+40.258.73.41.78
Protopopiatul Sighisoara, Str.Bastionului nr.1, Sighisoara - 3050, jud. Alba, tel.+40.265.77.10.10
Protopopiatul Targu Mures, Str.Andrei Saguna nr.2-A, Mun.Targu Mures - 4300, Jud.Mures tel.+40.265.13.70.36, fax.+4.+40.265.16.36.88
Protopopiatul Tarnaveni, Str. Republicii nr.2o, Tarnaveni-3225, jud.Mures, tel.+40.65.44.07.15
18. EPISCOPIA ORADIEIStr. Episcop Roman Ciorogariu nr.3, Mun.Oradea – 3700, jud. Bihor, tel/fax +40.259.13.34.87, cuprinzand judetele Bihor si Salaj
Episcop - Prea Sfintitul SOFRONIE(DLN: 03.11.1967-Arad; S: 1993-Licentiat al Facultatii de Medicina din Timisoara; 1997-Licentiat in Teologie-Arad; 1994-1995 stagiu de pregatire la Manastirea ortodoxa Sf.Ioan Botezatorul din Essex, Anglia; 1995-1998 inspector pe probleme de asistenta sociala la Episcopia Aradului; 1998-1999 secretar la Cabinetul Patriarhal din Bucuresti; HA: 21.02.1999 ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane din Ungaria)
Arhiereu - Vicar al Episcopiei - Prea Sfintitul Dr. PETRONIU SALAJANUL (DLN: 30.11.1965 - Targu Mures S: 1989-1990 Institutul Teologic de grad univesitar Sibiu; 1990-1993 Institutul Teologic de grad univesitar Cluj: 1993-1994 studii de limba greaca; 1994-1998 doctor teologie Tesalonic HA: 1.10.2000 Arhiereu-Vicar la Episcopia Oradiei)
Protopopiatul Beius, Str.Romana nr.15, Oras Beius - 3600, jud.Bihor, tel/fax. +40.259.21.10.52
Protopopiatul Jibou, Str.Horea nr.10, Loc.Jibou - 4675, jud.Salaj, te.+40.260.64.32.18
Protopopiatul Marghita, Str.Horea nr.16, Loc.Marghita – 3775, jud.Bihor, tel.+40.259.36.06.20
Protopopiatul Oradea, Str.Episcop Roman Ciorogariu nr.10, Mun.Oradea – 3700, jud.Bihor, tel.+40.259.13.05.57
Protopopiatul Simleu, Str.1 Decembrie 1918 nr.51,Simleu 4775,jud.Salaj,tel.+40.260.67.49.88
Protopopiatul Tinca, Str.Republicii nr.45, Loc.Tinca – 3685, jud.Bihor, comanda
Protopopiatul Zalau, Str.Florilor nr.6, Mun.Zalau – 4700, jud.Salaj, tel.+40.260.63.10.64
19. EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A MARAMURESULUI SI SATMARULUIStr.Avram Iancu nr.5, Municipiul Baia Mare - 4800, jud.Maramures, tel. +40.262.21.46.14, fax. +40.262.21.25.46, cuprinzand judetele Maramures si Satu Mare
Episcop - Prea Sfintitul JUSTINIAN(DLN: 28.05.1921-Plopis, Maramures; S: Licentiat in Teologie-Sibiu; 1944-1973 staretul Manastirii Rohia, Maramures; HA: 09.09.1973 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Clujului; 1990-Episcop al Maramuresului si Satmarului)
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului - Prea Sfintitul IUSTIN SIGHETEANUL (DLN: 23.06.1961-Rozavlea, Maramures; S: 1992-Licen-tiat in Teologie-Sibiu; 1988-1994 staretul Manastirii Rohia, Maramures; HA: 19.04.1994 ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramuresului si Satmarului)
Protopopiatul Baia Mare, Str.Vasile Lucaciu nr.49, Mun.Baia Mare - 4800, jud.Maramures, tel. +40.262.21.24.95
Protopopiatul Carei, Str.Doina nr.9, Carei – 3825, jud.Satu Mare, tel.+40.261.86.15.65
Protopopiatul Chioar, Str. N. Balcescu nr.19, Somcuta Mare - 4866, jud.Maramures, tel. +40.262.48.06.78
Protopopiatul Lapus, Str.Tiblesului nr.22, Targu Lapus - 4875,j ud.Maramures, tel. +40.262.46.46.75
Protopopiatul Oas, Negresti Oas, jud. Satu Mare
Protopopiatul Satu Mare, Str.Mioritei nr.2, Satu Mare-4925, jud.Satu Mare,tel.+40.261.76.83.83
Protopopiatul Sighet, str. Dragoş Vodă, Nr.1, Cod poştal 435500, Sighetu Marmatiei, tel.+40.262.31.90.72
Protopopiatul Viseu, Str.Pacii nr.10, 4975 Viseul de Sus, jud.Maramures, tel. +40.262.35.56.35
Sus
V. Mitropolia Olteniei, cu eparhiile:
20. ARHIEPISCOPIA CRAIOVEIStr.Mitropolitul Firmilian nr.3, Municipiul Craiova - 1100, jud.Dolj. tel.+40.251.13.31.27, fax.+40.251.13.27.28, cuprinde judetele Dolj si Gorj.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Dr. DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Locum tenes al Arhiepiscopiei Craiovei si al Mitropoliei Olteniei (DLN:22.07.1951-Dobresti, Timis; S: 1974-Licentiat in Teologie-Sibiu; 1976-1980 studii de teologie la Strasbourg, Franta si Freiburg im Breisgau, Germania; 1979-Doctor in Teologie-Strasbourg, Franta; 1980-Doctor in Teologie-Bucuresti; 1980-1988 profesor si director adjunct (1986-1988) la Institutul Ecumenic Bossey, Elvetia; 1988-1990 consilier patriarhal pentru ecumenism; din 1992-profesor la Facultatea de Teologie din Iasi; HA: 04.03.1990 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei; 1990-Arhiepiscop al Iasilor si Mitropolit al Moldovei si Bucovinei)
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei - Prea Sfintitul GURIE Gorjeanul (DLN: 31.12.1968 Huta Chinesti, Cluj S: 1992-1996 Facultatea de Teologie Craiova; 1997-2001: Studii Misionar Pastorale PADOVA; HA: 5.08.2001)
Protopopiatul Bailesti, Str.Marasesti nr.1, Oras Bailesti - 1225, jud.Dolj, tel.+40.251.11.13.80
Protopopiatul Craiova Nord, Str.Matei Basarab nr.17, Mun.Craiova - 1100, jud.Dolj, tel. +40.251.13.23.78
Protopopiatul Craiova Sud, str. Matei Basarab nr. 17, Craiova, tel. 0251506087, 0745783559, fax: 0251506086
Protopopiatul Targu Carbunesti, Str.Eroilor nr.27, Oras Targu Carbunesti - 1325, jud.Gorj , tel.+40.253.37.86.33
Protopopiatul Targu Jiu, Str.Unirii nr.82, Mun.Targu Jiu - 1400, jud.Gorj, tel.+40.253.21.37.04
21. EPISCOPIA RAMNICULUIStr.Arges nr.53, Municipiul Ramnicu Valcea - 1000, jud.Valcea, tel.+40.250.73.11.70, fax.+40.250.73.11.72, cuprinzand judetul Valcea si Olt.
Episcop - Prea Sfintitul GHERASIM(DLN: 14.11.1914-Munteni Buzau, Ialomita; S: 1948-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1952-1970 staretul Manastirii Caldarusani, Ilfov; HA: 27.12.1970 ca Arhiereu-Vicar la Episcopia Dunarii de Jos; 1975-Arhiereu-Vicar la Episcopia Ramnicului; 1984-Episcop al Ramnicului)
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ramnicului - Prea Sfintitul Dr. IRINEU SLATINEANUL (DLN: 16.11.1957-Perisani, Valcea; S: 1985-Licentiat in Teologie-Bucuresti; studii de teologie la Paris, Franta; 1991-Doctor in Teologie la Institutul Saint Serge, Paris, Franta; din 1994 conferentiar la Facultatile de Teologie din Sibiu si Craiova; HA: 06.10.1991 ca Arhiereu-Vicar la Episcopia Ramnicului)
Protopopiatul Caracal, Str.Ionita Asan nr.8, Oras Caracal - 0800, jud.Olt, tel.+40.249.51.20.60
Protopopiatul Corabia, Str.Trecerea Dunarii nr.29, Corabia-0875, jud.Olt, tel.+40.249.56.12.38
Protopopiatul Dragasani, Str.Cuza Voda nr.2, Dragasani - 0900,jud.Valcea,tel.+40.250.81.08.82
Protopopiatul Horezu, Str.1 Decembrie nr.38, Horezu - 1052, jud.Valcea, tel +40.250.86.00.70
Protopopiatul Ramnicu Valcea, Str.Arges nr.47, Ramnicu Valcea - 1000, jud.Valcea, tel. +40.250.71.16.21
Protopopiatul Slatina, Str.Lipscani nr.26, Mun.Slatina – 5780, jud.Olt, tel.+40.249.42.16.60
22. EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI:
Episcop - Prea Sfintitul NICODIM(DLN:6.04.1962, Godeanu, jud. Mehedinti; S: 1989-1993 Facultatea de Teologie Bucuresti, 1997-2000 studii la Universitatea din Atena, 2000 cursuri doctorat HA: 19.08.2001)
Protopopiatul Drobeta-Turnu Severin, Str.Matei Vasile nr.10, Mun.Drobeta-Turnu Severin - 1500 - jud.Mehedinti, tel.+40.252.21.27.41
Protopopiatul Strehaia, Str.Eroilor nr.2, Loc.Strehaia - 1475, jud.Dolj, tel.+40.252.37.02.09
Sus
VI. Mitropolia Banatului, cu eparhiile:
23. ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI, Bulevardul C.D.Loga nr.7, Municipiul Timisoara - 300021, jud.Timis, tel.+40.256.49.02.87, fax.+40.256.49.11.76, cuprinzand judetul Timis
Arhiepiscop al Timisoarei si Mitropolit al Banatului - Inalt Prea Sfintitul Dr. NICOLAE(DLN: 21.11.1923-Caransebes, Caras-Severin; S: 1946-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1942-1946 cursuri la Facultatea de Folosofie si Litere din Bucuresti; 1949-Doctor in Teo-logie-Bucuresti; 1947-1948 profesor suplinitor la Academia Teologica Caransebes; 1948-1956 secretar eparhial, referent si consilier administrativ la Arhiepiscopia Timisoarei; 1956-1959 profesor la Seminarul Teologic Caransebes; 1959-1960 conferentiar la Institutul Teologic Universitar Sibiu; 1992-membru de onoare al Academiei Romane; HA: 15.01. 1961 ca Episcop al Aradului; 1962-Arhiepiscop al Timisoarei si Mitropolit al Banatului; 1967-Loctiitor de Mitropolit al Ardealului; 1977-1978 Loctiitor de Mitropolit al Olteniei)
Episcop-Vicar - Prea Sfintitul PAISIE LUGOJANUL (DLN: 24 octombrie 1971, în localitatea Curtea de Argeş; S: licenţiat al Facultăţii de Medicină Veterinară din Timişoara (1991-1997); Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1997-2001), obţinând titlul de licenţiat în Teologie cu lucrarea: "Aspecte ale creştinismului în primele trei secole (Biserica Primară)" Eclesiarh al Catedralei Episcopale din Giula (2002-2006);Secretar eparhial de limba română al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (2003-2006); preot slujitor în parohia Otlaca Pustă (2003-2006) şi în alte parohii, cu delegaţia Chiriahului. În parohia Otlaca Pustă a asigurat şi predarea orelor de Religie pentru copiii români de la şcoala generală; HA: A fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in sedinta din 9 februarie 2006 si hirotonit arhiereu in catedrala mitropolitana din Timisoara la 19 februarie 2006.)
Protopopiatul Deta, Str.1 Mai nr.4, Loc.Deta - 305200, jud.Timis, tel..+40.256.39.06.31
Protopopiatul Faget, Calea Lugojului nr.41, Loc.Faget - 305300, jud.Timis, tel.+40.256.32.05.86
Protopopiatul Lugoj, Str.2o Decembrie 1989 nr.7, Lugoj-305500, jud.Timis, tel.+40.256.31.19.71
Protopopiatul Sannicolau Mare, Str. Andrei Saguna nr. 29, Or. Sannicolau Mare – 305600, jud. Timis, tel. +40.256.37.11.75
Protopopiatul Timisoara, Piata Alexandru Mocioni nr. 9, Mun.Timisoara - 300199, jud.Timis, tel. +40.256.49.66.99
24. EPISCOPIA ARADULUI, IENOPOLEI SI HALMAGIULUI, Str.Episcopiei nr.60-62, Municipiul Arad - 2900, jud.Arad, tel.+40.257.28.18.56, fax.+40.257.28.18.72, cuprinzand judetele Arad si Hunedoara
Episcop - Prea Sfintitul Dr. TIMOTEI(DLN: 04.06.1936-Timisoara; S: 1957-Licentiat in Teologie-Bucuresti; 1967-1968 studii de teologie in Franta si Elvetia; 1971-1972 studii de teologie la Fribourg, Elvetia; 1972-Doctor in Teologie-Bucuresti; 1960-1961 profesor la Seminarul Teologic Caransebes; 1961-1968 secretar eparhial la Episcopia Aradului si apoi la Arhiepiscopia Timisoarei; 1968-1975 vicar administrativ la Arhiepiscopia Timisoarei; 1999-Doctor Honoris Causa al Universitatilor din Arad si Petrosani; HA: 08.02.1976 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei; 1984-Episcop al Aradului, Ienopolei si Halma-giului)
Protopopiatul Arad, Str.Mihai Eminescu nr.3o, Mun.Arad-2900,jud.Arad, tel.+40.257.28.13.75
Protopopiatul Brad, Str.Closca nr.1, Oras Brad – 2775, Jud.Hunedoara, tel.+40.254.65.14.94
Protopopiatul Deva, Str.Avram Iancu nr.2, Deva - 2700, jud.Hunedoara, tel.+40.254.61.54.84
Protopopiatul Hateg, Str.Bisericilor nr.15, Hateg - 2650, jud.Hunedoara, tel.+40.254.77.05.07
Protopopiatul Ineu, Str.Traian nr.8, Loc.Ineu - 2850, jud.Arad, tel.+40.257.51.10.43
Protopopiatul Lipova, Str.9 Mai nr.3, Oras Lipova - 2875, jud.Arad, tel.+40.257.56.11.09
Protopopiatul Orastie, Str.Pricazului,bl.1o,et.2,ap.2, Loc.Orastie - 2600, jud.Hunedoara, tel. +40.254.64.12.89
Protopopiatul Petrosani, Str.Gen.Dragalina nr.5, Mun.Petrosani – 2675, jud.Hunedoara, tel. +40.254.54.38.51
Protopopiatul Sebis, Str.Republicii nr.7, Loc.Sebis – 2825, jud.Arad, tel.+40.257.42.04.15
25. EPISCOPIA CARANSEBESULUIStr.Mihai Viteazul nr.11, Municipiul Caransebes - 1650, jud.Caras-Severin, tel.+40.255.51.64.12, fax.+40.255.51.64.02, cuprinzand judetul Caras-Severin
Episcop - Prea Sfintitul LUCIAN MIC (n. 09.09.1970) a fost numit staret, în 1995, la Manastirea “Izvorul Miron – Românesti” din judetul Timis, iar, în data de 12 septembrie 2000, a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Înalt Prea Sfintitului Nicolae al Banatului, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei. A fost ales Episcop de Caransebes de Colegiul Electoral Bisericesc la 8 februarie 2006.
Protopopiatul Baile Herculane, Pavilion 8, Oras Baile Herculane - 1600, jud.Caras-Severin, tel. +40.255.56.03.71
Protopopiatul Caransebes, Str. Mihai Viteazul nr.16, Mun.Caransebes - 1650, jud.Caras-Seve-rin, tel.+40.255.51.10.80
Protopopiatul Oravita, Str. 1 Decembrie nr.42, Oras Oravita - 1750, jud.Caras-Severin, tel. +40.255.57.12.65
Protopopiatul Resita, Str.Libertatii nr.38, Resita-1700, jud. Caras-Severin, tel. +40.255.21.31.81
26. EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA DIN UNGARIAGrosza Park 2, Gyula – 5700, Ungaria, tel/fax +36.66.361.281)
Episcop - Prea Sfintitul SILUAN MĂNUILĂ
VICARIATUL ORTODOX UCRAINEAN DIN ROMANIAStr.Bogdan Voda nr.12, Sighetul Marmatiei - 4925, Jud.Maramures, tel. +40.262.31.51.14, cuprinzand parohiile ortodoxe ucrainiene din Romania, aflat sub obladuirea canonica a Patriarhiei Romane
Sus
Structuri diasporale in afara granitelor tarii
Asistenta religioasa a credinciosilor ortodocsi romani si organizarea canonica a structurilor diasporale din afara granitelor tarii se asigura de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. In prezent aceste structuri diasporale cuprind:
1. MITROPOLIA AUTONOMA A BASARABIEIStr.31.August nr.161, Chisinau - 2004, Republica Moldova, tel. 022.22.60.43, fax. 022.75.57.22
Arhiepiscop si Mitropolit - Inalt Prea Sfintitul PETRU(DLN: 24.10.1946-Tiganca, Republica Moldova; S: 1967-Diplomat al Seminarului Teologic Sf.Andrei din Odessa, Ucraina; 1990-staretul Manastirii Capriana, Republica Moldova; HA: 01.09.1990 ca Episcop de Balti, Republica Moldova; 1992-loctiitor de Mitropolit al Mitropoliei Basarabiei, reactivata, la data de 19.12.1992, sub obladuirea canonica a Patriarhiei Romane; 1995-Mitropolit al Basarabiei)
2. MITROPOLIA ORTODOXA ROMANA PENTRU GERMANIA SI EUROPA CENTRALAFurtherstraBe 166/168, Nurnberg - Germania tel. 00499113236910 fax. 004991113236912 , e-mail: serafim@mitropolia-ro.de
Mitropolit - Inalt Prea Sfintitul Dr.SERAFIM(DLN: 04.09.1948-Buholt-Beclean, Brasov; S: 1974-Licentiat in Teologie-Sibiu; 1982-1985 studii de teologie iar in 1985-Doctor in Teologie la Institutul Saint Serge din Paris, Franta; 1986-1989 lector la Institutul Saint Serge din Paris; 1989-1990 asistent la Facultatea de Teologie din Sibiu; HA: 11.03.1990 ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului; 1994-Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Romane pentru Germania si Europa Centrala)
Episcop Vicar - Prea Sfintitul SOFIAN BRASOVEANUL (DLN:22.07.1970 Bacel, Covasna S: 1992-1996 Facultatea de Teologie Sibiu, 1999-2003: Studii teologice la Universitatea din Tesalonic HA: 11.05.2003)
Centrul Bisericesc Munchen
Paul-Heyse- Str. 19
D-80336 Munchen
Tel.: 089/66060884 sau 089/95481844
Fax: 089/66060885
E-mail: ep_sofian@cbrom.de / ep_sofian@yahoo.de
Internet: http://www.cbrom.de/
3. MITROPOLIA ORTODOXA ROMANA A EUROPEI OCCIDENTALE SI MERIDIONALE
1 Bd du General Leclerc / 91470 Limours / Frantatel: 0033 1 64 91 59 24fax: 0033 1 64 91 26 83email: mitropolia@wanadoo.frWeb site:: www.mitropolia-paris.ro
Arhiepiscop si Mitropolit - Inalt Prea Sfintitul IOSIF (DLN: 19.02.1966, Viseu de Jos, Maramures; civil: Ilie POP; S: 1993-Licentiat in Teologie-Sibiu; 1993-1994 profesor la Seminarul Teologic si asistent la Facultatea de Teologie din Alba Iulia; HD celib: 19.10.1993; HP celib: 26.10.1993; Monah: 17.04.1994; 1994-1998 studii de doctorat la Institutul Saint Serge din Paris, Franta si duhovnic la Manastirea "Notre-Dame-de-Toute-Protection" - Bussy-en-Othe, Franta ; HA: 15.03.1998 - Paris, ca Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane pentru Europa Occidentala si Meridionala; Mitropolit: 21.10.2001)
Episcop-vicar pentru Italia al Mitropoliei - Prea Sfintitul SILUAN(DLN: 5.03.1970 - Gura Raului, Sibiu; civil: Ciprian SPAN; S: 1993-Licentiat in Teologie-Sibiu; HD celib: 21.01.1994; HP celib: 6.03.1994; 1994-2001 studii de doctorat la Institutul Saint Serge din Paris, Franta si duhovnic la Manastirea "Notre-Dame-de-Toute-Protection" - Bussy-en-Othe, Franta; Monah: 21.06.2001; HA: 21.10.2001 - Bordeaux)
Casa Canonica / Via Gavedo nr. 6 / 54020 Groppoli Mulazzo (MS) / Italiatel/fax: 0039 0187 850 343 email: vicariatul_ortodox_roman_it@yahoo.com
Episcop-vicar al Mitropoliei - Prea Sfintitul MARC(DLN: 11.05.1958 - Paris, Franta; civil: Marc ALRIC; S: 1995-Licentiat in Teologie-Iasi; Monah: 6.09.1992 (Sihastria); HD: 9.09.1992; HP: 20.08.1994; preot la parohia "Sfântul Gherman si Sfântul Clodoald" de la Louveciennes (1996-1997), la Manastirea "Sfântul Siluan" - Saint-Mars-en-Locquenay, Franta (1997-2003), paroh al parohiei "Sfântul Iosif" din Bordeaux (din 2003); HA: 7.05.2005 - Paris)
Eglise Saint-Joseph / 58-60, rue Paul-Louis-Lande / 33000 Bordeaux / Frantatelefon: 0033 5 57 95 90 96 mobil: 0033 6 64 49 32 774. ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA DIN CELE DOUA AMERICI
Adresa: 5410 N. Newland Ave., Chicago, IL 60656-2026 USATelefon: 773-774-1677Fax: 773-774-1805E-mail: romarch67@aol.comWeb site: www.romarch.org
Arhiepiscop - Inalt Prea Sfintitul NICOLAE(DLN:15.04.1967 Constanta S: 1988-1993: Facultatea de Teologie Ortodoxa din Sibiu; 2001 Doctor in Teologie la Universitatea din Strasbourg HA: 27.07.2002)
Web site: www.archbisopnicolae.org
Episcop vicar: Prea Sfintitul IOAN CASIAN de Vicina (DLN: 20.02.1969 - Comanesti, BC; civil: Livius-Ionel TUNARU; S: 1993 licentiat in Teologie-Sibiu; 1993-1995/1995-1998 studii postuniversitare la Ierusalim si Roma; 1998-2002 secretar al Mitropoliei Europei Occidentale si Meridionale, Paris; HD/P: 23/24.06.2001 Paris; Monah: 01.11.2001 Manastirea Inaltarea Sfintei Cruci - La Malvialle, Franta; 2002-2003 Paroh la Bordeaux, Franta; din aprilie 2003 Paroh la New York, SUA; HA: 02.07.2006 - Chicago)
5. EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA DACIA FELIX Str.Zarko Zrenjanin nr. 60, 26300 Vrsac, Serbia si Muntenegru, tel. + 38113811071
Episcop: Prea Sfintitul DANIIL(DLN: 23.09.1957 Hatagejl, Densusi, Hunedoara S 1978-1982 Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu; 1982-1985 Doctorat la Institutul Teologic Ortodox din Bucuresti; 1993-1996 Doctor in Teologie la Universitatea din Tesalonic HA: 01.04.2001)

Sursa: http://www.patriarhia.ro/ ; 11 iunie 2008.